Home

Achtergrond 178 x bekeken

'Investeringsregeling kalverhouders is maar detail'

De investeringsrege­ling voor kalverhouders is maar een klein deel van een totaalplan.

Dat vindt Henny Swinkels van de VanDrie Group. De overheid zou er volgens hem eerst voor moe­ten zorgen dat de situatie voor kalverhouders na de ontkoppe­ling van slachtpremies goed gere­geld is, voordat naar dit soort de­tails moet worden gekeken.

Er komt mogelijk een regeling voor kalverhouders die in de afge­lopen jaren in hun bedrijf hebben geïnvesteerd en daardoor het ri­sico op te weinig toeslag lopen. De toeslagen worden namelijk aan de hand van het inkomen in refe­rentiejaren vastgesteld. Kalver­houders bij wie het inkomen in een referentiejaar niet meer re­presentatief is krijgen daardoor een lage toeslag.

Voor ondernemers bij wie deze verstoring door een bedrijfsuit­breiding veroorzaakt wordt, lijkt nu zicht op een mogelijkheid om extra toeslag te krijgen. ”Dit is de duim die de dijk dicht”, vindt Swinkels. ”Het is zeer welkom, maar LNV moet toch eerst kijken naar het totaalplan voordat het aan de details werkt.”

LTO is blij met de investerings­regeling. De regeling heeft, zoals de naam zegt, alleen betrekking op kalverhouders die vanwege in­vesteringen toeslag mislopen.

Voor andere knelgevallen, zoals ondernemers die bijvoorbeeld die ziek zijn geweest of maar één kop­pel hebben afgeleverd in het refe­rentiejaar, is nog geen zicht op een regeling.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.