Home

Achtergrond

'Hectaresteun van 220 euro voor biologische boer reëel'

Een bedrag van 220 euro per hectare is een reële vergoe­ding voor de maatschappelijke diensten die biologische land­bouwbedrijven leveren.

Dat stelt de Vakgroep Biologische Land­bouw van LTO/Biologica.Minister Verburg van LNV heeft onlangs aangegeven tot 2013 ervaring te willen opdoen met het belonen van groene en blauwe diensten en vindt hectaresteun een geschikt middel. De Vakgroep denkt daarbij dus aan een vergoe­ding van 220 euro per hectare.Het idee voor de steun komt voort uit het rapport Versterking biologische landbouw via het toe­komstige GLB, van het LEI. Daar­in staan ook enkele voorwaarden die gesteld worden aan de steun.

Voorbeelden zijn de eis dat mi­nimaal 5 procent van het be­drijfsareaal uit streekeigen land­schapselementen moet bestaan, dat uit natuurbeheer vrijgeko­men materiaal in de kringloop wordt opgenomen.De minister heeft twee gebieden aangewezen om te experimente­ren met de hectarevergoeding: de Friese Wouden en het Wester­kwartier in Groningen. De Vak­groep wil een breder project.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.