Home

Achtergrond

Groter met meewerkende partner

Boeren met een mee­werkende levenspartner hebben grotere landbouwbedrijven dan alleenstaande boeren of boeren met een niet-meewerkende part­ner.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 67.000 boeren in Neder­land heeft 62 procent een partner die ook op de boerderij werkt. Boerinnen met een partner tus­sen de 40 en 60 jaar werken vaker mee dan gemiddeld.

Ongeveer 27 procent van de boe­ren heeft geen partner. De gemid­delde bedrijfsgrootte van een landbouwbedrijf in 2008 was 85 Nederlandse grootte-eenheden (nge). Boeren met een meewer­kende partner hebben een bedrijf dat 15 procent groter is dan ge­middeld.Daarentegen is een bedrijf van boeren met een partner die niet meewerkt op het bedrijf 28 pro­cent kleiner dan gemiddeld. Boe­ren zonder partner runnen een bedrijf dat gemiddeld 22 procent kleiner is. Het verschil in bedrijfs­grootte is dus het grootst tussen boeren met een partner die mee­werkt en boeren met een niet­meewerkende partner. Het per­centage niet-meewerkende part­ners is nauwelijks afhankelijk van de leeftijd van het bedrijfs­hoofd.

Bij jonge boeren tot 30 jaar is de situatie anders. Bedrijven van jonge boeren waar de partner niet meewerkt, zijn bijna de helft gro­ter dan een doorsnee bedrijf van een jonge boer. De jonge boeren zonder meewerkende partner werken met meer medewerkers buiten de familie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.