Home

Achtergrond 171 x bekeken

Gelijke status particulier beheer

Particuliere natuurbe­heerders worden voortaan net zo behandeld als terreinbeherende organisaties.

Dat is een belangrijk onderdeel van de Verklaring van Linschoten, die zeven natuurorga­nisaties hebben getekend. De Federatie Particulier Grond­bezit (FPG) trekt tegelijk haar steun in voor de klacht die tiental­len van haar leden hebben neer­gelegd bij EU-commissaris Neelie Kroes (mededinging). Zij voelen zich stelselmatig benadeeld ten opzichte van grote terreinbeheer­ders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bij het toedelen en ontwikkelen van natuur.

Het intrekken van de steun be­tekent niet dat de klacht als zoda­nig van tafel is. Ambtenaren van Kroes beoordelen momenteel of ze deze in behandeling nemen.In de verklaring, bedoeld om de stagnatie bij particulier natuur­beheer te doorbreken, staat dat particulieren bij functieverande­ring naar natuur de volledige waarde van de grond vergoed krij­gen. Nu krijgen ze 80 procent van de waardedaling van de grond.

Ook moeten particulieren ge­bruik kunnen maken van de aan­koopsubsidie voor natuurgrond.Verder moeten alle uitgaven voor beheer en ontwikkeling van natuur fiscaal aftrekbaar worden, mogelijk ook voor agrarische na­tuurbeheerders. Alle bedrijfsmid­delen van boeren, die stoppen ten gunste van natuur, moeten onder de landbouwvrijstelling vallen.Minister Gerda Verburg gaat de regeling voor aankoop van natuur aanpassen. Ze wil deze nog voor het eind van dit jaar aan Brussel voorleggen ter goedkeuring.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.