Home

Achtergrond 183 x bekeken

Geen vraag naar gebruiksvee

De gebruiksveeprijzen dalen licht. De fokpinken worden goedkoper en ook de melkkoeien staan sterk onder druk. Alleen de handel in melkvee met een goede gezondheidsstatus loopt vrij vlot door.

De vraag naar melkkoeien is minimaal. Met deze lage melkprijzen wil geen melkveehouder koeien kopen. Zolang daar geen verandering in komt, blijft de vraag slecht.

Toch zakken de prijzen niet in. Dat heeft alles te maken met het kleine aanbod. Er zijn weinig stoppers en dat is de enige reden dat de prijs in de benen blijft.

De export van gebruiksvee biedt ook weinig soelaas. Die export zit na de blauwtongperikelen pas op 40 % van wat het vóór het moeilijke jaar 2008 was.

Er zijn, kortom, weinig signalen die een prijsstijging rechtvaardigen. De prijzen blijven onder druk staan.

prognose:

goedkoper

Of registreer je om te kunnen reageren.