Home

Achtergrond

Geen overdrachtsbelasting voor koper rijksmonument

Een koper/natuurlijk persoon van een rijksmomument is volgens het gerechtshof Den Haag geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Het Hof breidt de bestaande vrijstelling voor kopers/rechtspersonen uit naar natuurlijke personen.

Kort samengevat is de zaak als volgt:
belanghebbende, een natuurlijk persoon, heeft een rijksmonument in eigendom verkregen en ter zake daarvan overdrachtsbelasting op aangifte voldaan. De inspecteur heeft in zijn uitspraak op bezwaar het beroep op de vrijstelling van art. 15, lid 1, aanhef en onderdeel p, Wet Belastingen van Rechtsverkeer afgewezen, nu de vrijstelling slechts van toepassing is op de verkrijging door een rechtspersoon.

De rechtbank Den Haag heeft in een eerder stadium het beroep tegen die uitspraak ongegrond verklaard. Het gerechtshof vermag echter niet in te zien dat bij rechtspersonen meer zekerheid bestaat over de besteding van het door de vrijstelling bespaarde bedrag dan bij natuurlijke personen die een monumentenpand kopen met het oogmerk dat in stand te houden. De wetgever heeft voor de beperking van de vrijstelling tot verkrijgingen door rechtspersonen onvoldoende rechtvaardiging aanwezig kunnen oordelen en met de beperking de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid overschreden. De wettelijke regeling leidt tot een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling.
Het hof voorziet in het door de discriminerende regeling veroorzaakte rechtstekort door de vrijstelling op de verkrijging toe te passen.
Het Hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie:
Hof Den Haag 1 mei 2009, 07/00421
Rechtbank 's-Gravenhage van 16 mei 2007, nr. AWB06/2500

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.