Home

Achtergrond 151 x bekeken

Geen afspraken landen over schrappen EU-norm

Nederlandse, Belgi­sche en Duitse afzetpartijen ko­men niet tot eensluidende afspra­ken over toekomstige handels­normen.

Per 1 juli vervallen de Europese handelsnormen voor 36 groente- en fruitproducten. Maar België en Nederland volgen hierin een verschillend beleid. De Belgische veilingen stappen vermoedelijk over op de interna­tionale Unece-normen, of de be­staande kwaliteitsnormen voor het keurmerk Flandria, stelt een woordvoerder van koepel Lava.

Nederlandse afzetpartijen heb­ben in het bestuur van koepel Dutch Produce Association (DPA) recent hun voorkeur uitgespro­ken voor een voortzetting van de oude Europese handelsnorm. ”Maar dat zou dan een bilaterale afspraak zijn tussen producent en afnemer”, verklaart DPA-secreta­ris Ad Klaassen. Het is onduide­lijk wat dit betekent voor de han­del tussen België en Nederland.

Deze norm wordt dan niet meer gecontroleerd door kwaliteitsbu­reaus als KCB. De controle spitst zich voor deze 36 producten nog wel toe op een minimumnorm. De Unece-norm en Flandria-norm lijken wel op de oude EU-handels­normen, weet Klaassen.Volgens Klaassen is er in offici­ele overleggen nauwelijks discus­sie over de normen, maar moet dit tussen de commerciële partijen nog wel gebeuren. ”Het is afwach­ten hoe dit uitpakt. Dat weten we na 1 juli.” Officiële gesprekken met Duitse en Belgische partijen zijn er niet meer over dit onder­werp, weet Klaassen.

Bij de bekendmaking van de plannen van de EU over de han­delsnormen was er nog veel weer­stand bij telers en handel over het verdwijnen van de normen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.