Home

Achtergrond 193 x bekeken 4 reacties

Geef ongebruikte grond EHS terug

Nederland is doorgeschoten met natuurontwikkeling, betoogt Tammo Beishuizen, voorzitter van LTO Noord. Als er geen geld is om natuurprojecten te realiseren, moet de grond terug naar de landbouw.

Twintig jaar geleden is Europa en dus ook Nederland begonnen met de plannen voor grootschalige natuurontwikkeling. De EHS is daar het bekendste voorbeeld van. Dit was in Nederland deels ook reëel, gezien de grootschalige ruilverkavelingen in de decennia daarvoor. Alles was strak verkaveld, kromme oude waterlopen waren rechtgemaakt en de natuur had geen plaats gekregen.

Maar nu is de landbouw totaal vergeten en draaien we totaal door met een brei aan natuurplannen, zoals EHS, Natura 2000, RVZ, EVZ, Deltanatuur, Ruimte voor de Rivier, Compensatie Natuur.

Daarbij bestrijken vaak de verschillende plannen ook nog eens deels dezelfde gebieden. Geen burger die weet wat er in zijn omgeving gebeurt en geen boer die het begrijpt.

Hiernaast grijpen de machtige Terrein Beherende Organisaties alles aan om buiten de plangebieden nog eens bufferzones aan te laten leggen.

De huidige economische crisis, die in tegenstelling wat de regering ons wil laten geloven misschien nog niet op de helft is, heeft wel tot een stuk realisme geleid in bovengenoemde plannen.

De regering heeft als onderdeel van haar maatregelen om de crisis te bestrijden 200 miljoen gekort op de uitvoering van de EHS, de provincie Zuid-Holland heeft aangegeven nu al 225 miljoen te kort te komen op haar natuurplannen. Samen een half miljard, dit is toch echt geld.

Dit spijt mij niets, want veel plannen waren behoorlijk doorgeslagen en dragen duidelijk kenmerken van ambtelijk hobbyisme.
Bestuurders, door verkiezingen continu ingewisseld, hebben nu eenmaal niet de kennis of de wil om hier tegenin te gaan.

De plannen zijn keurig met RO- wetgeving, structuurvisies en inspraakprocedures tot stand gekomen. Behoorlijk bestuur houdt in dat waar nu al duidelijk is dat het geld er niet is, dezelfde procedures worden ingezet om de oude bestemming terug te geven aan de landbouwgebieden. Boeren zijn dan niet langer gegijzeld op hun bedrijf en kunnen weer naar de toekomst kijken.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ir P.J.(Piet) van der Eijk

  Natuur en landbouw

  RUPSJE NOOIT GENOEG

  Dordrecht. Zuid Holland.
  Het werkt als volgt. Onder de paraplu van de Deltawet Grote Rivieren zijn na 1995 op het Eiland van Dordrecht alle polders in de Merwelanden in bezit genomen en tot natuurgebied omgevormd. In het kader van de zoektocht naar Ruimte voor de Rivier mocht dit gebied vervolgens niet meegenomen worden omdat het al tot natuurgebied bestemd was. Daarna is eerst getracht de gehele Dordtse Biesbosch om te vormen wat niet doorgegaan is. Inmiddels was het Natuurontwikkelingsproject in de Noordwaard gereed gekomen door aanleg van een nieuwe dijk dwars door de Biesbosch. De binnenzee aan de overkant van de pont Kop van ´t Land is daar het resultaat van. Ook dat kon de honger van rupsje nooit genoeg niet stillen. De gehele (2000ha) Noordwaard tot Werkendam moet nu omgevormd worden, zogenaamd in het kader van Ruimte voor de Natuur, sorry Rivier. Het is een publiek geheim dat het alleen gaat om uitbreiding van het Nationaal Park. In de Zuidwaard herhaalt zich het spelletje. Nadat recent het gebied De Zuiderklip verworven is in het kader van Ruimte voor de Rivier wordt nu de discussie al weer gevoerd of het gebied niet voorbehouden kan worden voor natuurontwikkeling

  Nu aan de Brabantse kant alles is bestemd valt het begerige oog van ons rupsje weer op de Dordtse kant. Na de omvorming van de buitendijkse Tongplaat en de Noordbovenpolder moet binnendijks nog een nieuwe Dordtse Biesbosch aangelegd worden ter grootte van ongeveer 800 hectare. Dat is een veelvoud van het verlies aan polderlandschap dat in de Zuidpolder voor woningbouw verloren dreigt te gaan. Vernatting van het gebied brengt de overlast van muggen in Dordrecht op Biesboschniveau. Het wachten is op virusziekten als het West Nhile virus.
  Speelt geld dan geen rol zult u zich afvragen, in ieder geval niet voor terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten die 100% aankoopsubsidie krijgen.
  Volgens de plannenmakers en de overheid gaat het om verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Een mening die niet gedeeld wordt door bewoners en vele bezoekers die het huidige landschap enorm waarderen. Met een fractie van het geld kan al veel gedaan worden voor de recreatie.

  Dat de boswachters van Staatsbosbeheer zich verheugen over een uitbreiding van hun areaal in de Biesbosch tot 10.000 hectare (dat is groter dan het hele Eiland van Dordrecht) is voor hen misschien begrijpelijk. De ontwikkeling van nieuwe natuur in de Biesbosch gaat echter ten koste van een uniek Hollands landschap waarin boerderijen en natuurlijke kreken elkaar afwisselen. Door het enorme grondverzet gaat het gebied definitief voor de landbouw verloren.
  Geld en verlies aan land spelen geen rol alsof kredietcrisis en voedselcrisis niet bestaan.

  Ruimte voor recreatie kan gevonden worden op een beperkter (landbouw) areaal en tevens door ruimere openstelling van gebieden van Staatsbosbeheer. De overheid heeft het oog echter laten vallen op meer dan de helft van het landbouwareaal aan de Zuid-Hollandse kant van de Biesbosch op het Eiland van Dordrecht en het gehele areaal tot Werkendam aan de Brabantse kant van de Nieuwe Merwede. Deze rivier die de Biesbosch in tweeën deelt is al de breedste rivier van Nederland. Uitvoering van achterstallig onderhoudsbaggerwerk zou de opoffering van het gebied in het kader van Ruimte voor de Rivier eveneens overbodig maken. Het daardoor te behouden poldergebied kan zijn bijdrage aan natuur en landschap en de productie van voedsel blijven leveren. Is dat niet mooi genoeg?

 • no-profile-image

  ir. P.J. (Piet) van der Eijk

  Hulde aan de voorzitter!
  Kennelijk is geldgebrek de enige manier om de grondhonger van de overheid (rupsje nooit genoeg) tot staan te brengen. Behoud van agrarisch areaal komt het behoud van natuur en landschap ten goede!

 • no-profile-image

  Delfin

  We moeten de politieke besluitvormers bestormen met keiharde feiten zodat ze de ideologische insteek van met name de groene politieke en maatschappelijke groeperingen direct van tafel kunnen schuiven. Het gezonde verstand zal weer moeten zegevieren. Landbouw staat midden in de maatschappij, draagt bij aan het nationale product en verricht een grote verscheidenheid aan maatschappelijke funties. Daar kan geen natuurmonumenten tegenop. Het is voor natuurmonumenten al moeilijk genoeg om de bestaande natuurgebieden netjes te beheren, laat staan de nieuwe.

 • no-profile-image

  t,moet

  T.is de laatste 25 jaar zo dat elke geitenwollensokkenfiguur maar met een voorstel hoeft te komen en hij word op zijn wenken bediend,,t is een goed recht om dat te proberen MAAR het is aan de politiek om dat te reguleren en daar zit nou net de knoop . We hebben in Nederland een kies stelsel dat het hele land naar de filisteinen helpt We moeten terug naar partijen T,maakt me niet uit links,rechts ,liberaal of democraat met een grote achterban en niet wat we nu hebben dat 148 man wakker licht wat de P.v.d.d morgen weer voor onzin bedenkt. Dus volgende verkiezingen een kiesdrempel,stop met al die kleine partijen. Kritici kunnen ook opgaan in een andere partij en zo hun wensen proberen duidelijk te maken .Nederland is zo net gekke henkie van de klasEen ander voordeel is dat het systeem een stuk goedkoper word ,worden er nu niet aan zo,n 70 ex kamerleden wachtgeld betaald .

Of registreer je om te kunnen reageren.