Home

Achtergrond 174 x bekeken

Garantieregeling voor aardwarmte uitgesteld

De invoering van de garantieregeling voor aardwarm­te wordt uitgesteld. Dat is het ge­volg van het verzoek van de Euro­pese Commissie om nadere infor­matie in het kader van de staats­steunregeling.

Het ministerie van Economi­sche Zaken (EZ) liet de regeling eerder informeel toetsen door de Commissie. Die heeft nu recent aangegeven verdere informatie te willen over de garantieregeling. Volgens een woordvoerder van Economische Zaken betekent dat zeker een aantal maanden vertra­ging. EZ gaat uit van een formele toetsing van de regeling, wat nor­maal een aantal maanden duurt.

Volgens Glaskracht is het uit­stel een slechte zaak voor de tuin­ders met plannen om te boren. De afspraken met boormaatschap­pijen en financiële afspraken met banken kunnen niet doorgaan zonder zo’n regeling, stelt een woordvoerder. De telers worden steeds gecon­fronteerd met uitstel, zegt hij. ”Eerst zou de regeling in januari open gaan, later is 1 april ge­noemd . We hopen dat er dan voor de zomer een regeling is.”

Tuinders met een boorvergun­ning moeten binnen twee jaar bo­ren om de vergunning te behou­den. Ook de subsidie uit de MEI­regeling kent een termijn van 2 jaar. ”LNV heeft al wel aangege­ven hier praktisch mee om te gaan.”De garantieregeling bestaat uit een fonds van 10 miljoen euro. Beide ministeries (EZ en LNV) hebben er 5 miljoen euro in gesto­ken, waarvan al wel een aantal voorwaarden bekend is. Zo moet een boring een 90 procent kans op succes hebben en wordt een eigen risico van 15 procent gehanteerd en 7 procent premie.Bij een boring van 6 miljoen euro is dat een zware belasting voor tuinders, stelt LTO Glas­kracht Nederland.

Eerder deze maand vroeg Glaskracht al het ministerie van LNV om het per­centage voor eigen risico te verla­gen. Minister Gerda Verburg stemde daar niet mee in.Het ministerie en Glaskracht zijn verbaasd over de opstelling van de Europese Commissie. De regeling werd alleen uit voorzorg voorgelegd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.