Home

Achtergrond 177 x bekeken

'Garandeer rechten van veehouders bij Natura 2000'

De rechten van vee­houderijen nabij Natura 2000-ge­bieden moeten worden gegaran­deerd.

Dat schrijven de provincie Noord-Brabant ZLTO, Brabantse Milieufederatie en natuurbehe­rende instanties in een brief aan landbouwminister Gerda Ver­burg. De Raad van State verklaarde op 1 april dat twee veehouderijen bij het beschermde natuurgebied De Peel over een vergunning op grond van de oude Natuurbe­schermingswet van voor 1 okto­ber 2005 moeten beschikken. Zon­der deze vergunning mogen on­dernemingen niet in bedrijf zijn.

De milieuvergunningen kun­nen niet in de plaats treden van de NB-vergunning, oordeelden de rechters. Wat Werkgroep Behoud de Peel betreft mogen bestaande rechten alleen worden gelegali­seerd mits dit aantoonbaar geen groot effect op een Natura 2000­gebied heeft.

De briefschrijvers treden geza­menlijk op om de ernst van de zaak te benadrukken. Duizenden boerenbedrijven bevinden zich volgens de ondertekenaars in on­zekerheid.Minister Verburg heeft aange­geven te zoeken naar een oplos­sing, maar de groep eist harde ju­ridische garanties.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.