Home

Achtergrond

Forse overschrijding budget

Landbouwminister Gerda Verburg heeft vorig jaar ruim 330 miljoen euro meer uitge­geven dan begroot.

Problemen bij Dienst Regelingen (23,1 miljoen) en de Voedsel en Waren Autori­teit (10 miljoen), vaccinatie tegen blauwtong (11,7 miljoen) en sane­ring visserij (20 miljoen) behoren tot de grootste tegenvallers.

Dat blijkt uit het financieel jaar­verslag van het kabinet dat is verschenen. Verburg had voor 2,32 miljard aan uitgaven in­gepland, maar kon niet binnen dit budget blijven. Overigens wordt het grootste deel van de over­schrijding niet veroorzaakt door onverwachte bestedingen, maar door technische aanpassingen.De begroting laat ook meeval­lers zien, waarvan de grootste be­staat uit niet-uitgekeerde subsi­dies voor duurzaamheid. Op on­der meer de Marktintroductie Energie-Innovatie (MEI), Investe­ringsregeling Energiebesparing (IRE) en subsidieregeling voor luchtwassers werd minder vaak een beroep gedaan dan verwacht. Dit levert Verburg een besparing van bijna 15 miljoen euro op. Ook was de belangstelling voor finan­ciële steun voor groen onderwijs te positief geschat.

In een persconferentie lichtten minister-president Jan Peter Bal­kenende en minister Wouter Bos (financiën) het verslag toe. Bei­den legden de nadruk op het feit dat de cijfers vooral betrekking hebben op de periode van voor de economische crisis.Inmiddels is de situatie dras­tisch veranderd. Volgens Balke­nende betekent dit dat sommige doelstellingen uit het regeerak­koord in gevaar komen. ”De re­cessie zorgt voor een negatieve beïnvloeding van de resultaten”, aldus de premier.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.