Home

Achtergrond

Fors tekort Natuurmonumenten door koersdalingen

Natuurmonumen­ten sluit 2008 af met een tekort van 27,2 miljoen euro.

Begroot was een overschot van 2,2 miljoen euro. Het tekort wordt vooral ver­oorzaakt door koersdalingen, waardoor Natuurmonumenten een verlies leed van 19 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarver­slag.

Desondanks is Natuurmonu­menten tevreden over 2008. De vereniging heeft inmiddels 100.000 hectare natuur in beheer. Het le­denaantal steeg naar 882.000, na een aantal jaren van daling.Voor 2009 is begroot dat het ren­dement op het vermogen 6 pro­cent van de inkomsten bedraagt. Als dat rendement tegenvalt, wil Natuurmonumenten dat opvan­gen door maatregelen als natuur­herstelprojecten, aanleg van wan­delpaden of aanpassing van ge­bouwen uit te stellen. ”Je kunt dit vergelijken met de eigenaar van een huis, die er voor zorgt dat zijn huis goed onderhouden is, maar er een enkele keer voor kiest om het schilderwerk een jaartje uit te stellen”, zegt algemeen directeur Jan Jaap de Graeff.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.