Home

Achtergrond 243 x bekeken

Fischer Boel: geen koeienbelasting

Een Europese heffing per koe, om daarmee de uitstoot van broeikasgassen terug te drin­gen, is een slecht plan, vindt EU­landbouwcommissaris Mariann Fi­scher Boel.

Zo’n koeienbelasting zou vol­gens haar alleen productie ver­plaatsen naar landen buiten de EU, en zo dus niets doen aan de mondiale uitstoot van broeikas­gassen.

Bovendien zou Europa voor voedsel afhankelijk worden van de rest van de wereld.Fischer Boel zei dit op een con­ferentie in Salzburg over klimaat­beleid en landbouw. Naar eigen zeggen krijgt ze in dit verband vaak de suggestie om koeien te belasten.De agrarische sector heeft al­leen al door zijn forse landgebruik te maken met de effecten van kli­maatverandering, aldus Fischer Boel. Eerste prioriteit is volgens haar het stoppen van ontbossing. Maar ze sprak zich niet uit over concrete maatregelen voor de landbouw.De landbouwcommissaris brak een lans voor ’koolstofbewust’ bo­dembeheer door de landbouw. Dat kan ook positieve effecten heb­ben, zei ze: koolstofrijke bodem houdt water en mineralen beter vast, is vruchtbaarder en minder vatbaar voor erosie.

Volgens Fischer Boel is het goed mogelijk klimaatbeleid en voed­selproductie te verenigen. De kli­maattop in Kopenhagen, eind de­cember, moet leiden tot nieuwe afspraken over klimaatbeleid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.