Home

Achtergrond

Een op acht vogelsoorten met uitsterven bedreigd

Een op de acht vogelsoorten in de wereld wordt met uitsterven bedreigd. Bij 192 soorten, twee meer dan in 2008, is de situatie kritiek.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Rode Lijst van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN, die donderdag is gepubliceerd.
Op de lijst staan 1.227 met uitsterven bedreigde soorten. Een van de vogels waarvan het voortbestaan zeer ongewis is, is een felgekeurde kolibrie die alleen in Colombia voorkomt en pas in 2005 voor het eerst werd waargenomen. Het leefgebied van het dier beperkt zich tot 1.200 hectare bos in het berggebied van het zuidwesten van Colombia.

De Sidamo-leeuwerik, die vliegt in Ethiopië, is ’gestegen’ van bedreigde naar zeer ernstig bedreigde diersoort. Het vogeltje maakt volgens de IUCN de kans de eerste vogelsoort van het Afrikaanse vasteland te worden die door veranderd landgebruik uitsterft.

Schoorsteengierzwaluw

Een van de vinken op de Galapagos-eilanden loopt door een parasiet het risico het Darwin-jaar niet te overleven. De beroemde Britse bioloog Charles Darwin baseerde zijn evolutieleer onder meer op wat hij op die eilanden voor de kust van Zuid-Amerika had gevonden.
Niet alleen zeldzame vogels worden zeldzamer, ook dieren die vroeger veel voorkwamen zijn op de Rode Lijst beland. Zo is in het oosten van Noord-Amerika de schoorsteengierzwaluw vrijwel uit de lucht verdwenen. Het aantal is het afgelopen decennium met bijna 30 procent verminderd.

Er zijn echter ook vogels die het de laatste jaren beter zijn gaan doen. Zo is op het eiland Mauritius de roodkoppige foudia rubra, waarvan op een gegeven moment nog slechts 250 exemplaren bekend waren, weer meer te zien. In Nieuw-Zeeland hebben beschermingsmaatregelen ertoe geleid dat een stormvogelsoort op de Rode Lijst niet langer ’kritiek’ is, maar ’bedreigd’. Het is een van de zes vogelsoorten die zo’n ’promotie’ hebben gemaakt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.