Home

Achtergrond

Duitsers tellen in 2011

In 2011 wordt er in de Bondsrepubliek een volkstelling gehouden.

Het is voor het eerst sinds de jaren tachtig dat de Duitsers worden geteld. De Duitse Eerste Kamer, de Bundesrat, heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel de telling op 9 mei 2011 te houden.

Het kan volgens deskundigen leiden tot een forse bijstelling naar beneden van het aantal inwoners, immigranten zowel als geboren Duitsers. De huidige officiële statistieken spreken van 82 miljoen inwoners. Maar het ambtelijk apparaat is geneigd te overdrijven zonder dat overigens met opzet te doen, menen waarnemers.

Over twee jaar zou bij de telling blijken dat er in werkelijkheid 80,7 miljoen inwoners zijn. Het aantal immigranten wordt door het federale bureau voor de statistiek in Berlijn op 7,3 miljoen geschat. Een ander overheidsorgaan, het federale bureau voor immigratie in Neurenberg houdt het op 6,7 miljoen. Deskundigen menen dat de instituten minstens een half miljoen immigranten te veel rekenen.

In de West-Duitse Bondsrepubliek was er voor het laatst een volkstelling in 1987. In de Oost-Duitse Democratische Republiek was dat voor het laatst in 1981. Door de technische vooruitgang en omdat de overheden steeds meer gegevens opslaan van burgers, wordt straks nog slechts een op de tien Duitsers daadwerkelijk geteld. Ook worden dan vragen gesteld. De informatie over de rest komt bijvoorbeeld uit gemeenteregisters, kiesregisters of van de belastingdienst.

De volkstelling gaat niet alleen over het aantal 'Bundesbürger'. Er wordt ook gekeken naar religieuze en etnische achtergrond en de woon- en werksituatie. Maar het voornaamste doel blijft het precieze aantal Duitsers vast te stellen. Dat is onder meer belangrijk voor de verdeling van het overheidsgeld en voor de indeling van kiesdistricten.

De telling is een Europese verplichting. Nederland hield in 2001 een 'virtuele volkstelling' via informatie uit registers en uit speciale, als representatief veronderstelde enquêtes. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil dat in 2011 opnieuw gaan doen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.