Home

Achtergrond

Drie landbouwbeurzen willen fuseren

De drie landbouw­beurzen in Dronten, Emmeloord en Middenmeer willen per 1 juli fuseren.

De leden beslissen 19 mei over het voorstel. Als de leden akkoord gaan ont­staat de beursvereniging Land­bouwbeurs Noord en Centraal Nederland (LNCN) met als vesti­gingsplaats Emmeloord. De hui­dige Vereniging Landbouwbeurs Flevoland, de Vereniging voor de Handel in Landbouwproducten Wieringermeer en Omstreken en de Vereniging Landbouwbeurs Noordoostpolder worden opgehe­ven. De nieuwe vereniging telt acht- tot negenhonderd leden.

Woordvoerder Jan Douma van de drie beursverenigingen noemt twee redenen voor de fusie. ”Dat zijn schaalvergroting en professi­onalisering. Door de fusie ontstaat één vereniging die een groter ge­bied bestrijkt dan de verenigingen apart doen. Dat geeft een even­wichtiger beeld.” Ook hopen de verenigingen door de fusie op een grotere inbreng van telersnote­ringen in de noteringscommis­sies. Douma: ”Vroeger werd op de beursdagen ook gehandeld. Dat is niet meer zo.”

De verenigingen bundelden hun aardappelnoteringen al in de Commissie Noordelijk/Centraal Kleigebied (CNCK). Douma: ”Dat is zo goed bevallen dat we alle no­teringen bundelen. Na de fusie wordt de CNCK opgeheven.”De telers in de noteringscom­missies en het dagelijks bestuur krijgen voortaan een vergoeding die wordt betaald door het Pro­ductschap Akkerbouw (PA) en Productschap Tuinbouw (PT). De Commissie Teeltaangelegenhe­den van het PA heeft daar al toe besloten. Douma verwacht dat het PT ook akkoord gaat.”Alle telers profiteren van de noteringen. Het is onevenwichtig dat alleen de leden daar de kosten voor betalen. Daarom hebben wij de schappen om een bijdrage ge­vraagd”, aldus Douma.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.