Home

Achtergrond 1 reactie

Doorgeslagen ambtenaar

Het is bijzonder: een ambtenaar die zich onomwonden uitspreekt voor een nieuwe politieke beleidsmaker.

Toch is het binnen de Europese Unie niet voor het eerst dat ambtenaren uitspraken doen over het werk van hun commissaris.

Het hoofd van de eenheid diergezondheid en dierenwelzijn van het directoraat-generaal voor gezondheidsbescherming en consumentenzaken pleit voor een moedige commissaris. Iemand die eindelijk korte metten maakt met het dossier over transgene gewassen.

De discussie over de toelating van nieuwe gewassen in Europa is een gebed zonder eind. Steeds weer bedenken lidstaten nieuwe argumenten om – en in praktisch de gehele wereld toegelaten – transgene gewassen tegen te houden. De Europese Commissie en milieuministers komen steeds weer in een patstelling.

Zo bezien is er niets aan te merken op de ontboezeming van de Europees ambtenaar. Misschien kun je hem wel moedig noemen, hij steekt immers zijn nek uit. Maar het kan niet.

Een ambtenaar staat ten dienste van de commissaris en hoort de boodschap van de Europese Commissie uit te dragen. Het lijkt er op dat de eigengereidheid van de ambtenarij in Brussel iets te ver is doorgeslagen.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Veehouder

    Net Nederlandse ambtenaren

Of registreer je om te kunnen reageren.