Home

Achtergrond 294 x bekeken

Demp het bestuurlijke moeras

De invloed van burgerinitiatieven toont hoe onbestuurbaar dit land eigenlijk is.

Jarenlang is er vergaderd over de reconstructie van Oost- en Zuid-Nederland. Iedereen werd erbij betrokken, alle mogelijke maatschappelijke organisaties mochten hun woordje doen over deze ‘revitalisering van het platteland’.

En er zijn succesjes. Er is ruimte gevonden voor de opvang van water. Er zijn oude stallen gesloopt. Er zijn zelfs al enkele veehouderijbedrijven verplaatst. De natuur krijgt langzamerhand een eigen plek. Er zijn landbouwontwikkelingsgebieden. Op papier is er al veel af. Maar daarmee is het goede nieuws wel verteld.

Allereerst de natuur. Wie dacht dat met de aanwijzing en aankoop van de EHS natuur en landbouw eindelijk uit elkaars vaarwater zouden zijn – tot wederzijds voordeel − komt bedrogen uit. De Raad van State trok pasgeleden twee milieuvergunningen in van bedrijven in de Peel vanwege de mogelijk negatieve invloed op de natuur. Volgens LTO is daarmee de helft van de veehouderijbedrijven in gevaar. Met de aanwijzing van een natuurgebied begint voor de omliggende boeren de ellende pas, zo lijkt het. En dat was juist niet de bedoeling.

Aan de andere kant van het verhaal zijn sinds de aanwijzing van de LOG’s met veel bombarie burgerinitiatieven tegen megastallen op gang gekomen. Dit is nu actueel in Noord-Brabant. Alleen in Noord-Holland – geen reconstructieprovincie – boekte deze beweging echt formeel succes. Maar ook in andere provincies is de invloed van deze initiatieven te merken, erkennen bestuurders. Het gevolg: strengere eisen en nieuwe bezwaren tegen stallenbouw – op plekken die na jaren- lang gepraat speciaal daarvoor zijn aangewezen!

Vanuit de betrokkenen gezien is het begrijpelijk. Mensen worden in hun directe belang aangetast. Maar ondernemers die vooruit willen en jarenlang braaf het democratische proces hebben afgewacht, kunnen op hun beurt met recht zeggen dat wie nu protesteert, eerder zijn kans voorbij liet gaan. Zo wordt het een moeras. Alleen bestuurlijke daadkracht kan dat droogleggen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.