Home

Achtergrond 236 x bekeken

Boekwinst op verkoop melkquotum is geen zelfstandig deel onderneming

Er kan geen lijfrente bij de zelf opgericht BV worden bedongen. Dit is de kern van een uitspraak van de rechtbank Breda.

De reden dat er geen lijfrente bedongen kan worden is dat het melkveebedrijf al gestaakt was voordat de BV toetrad tot de maatschap. Er was alleen sprake van een vervangingsreserve en geen overdracht van een zelfstandig deel van een onderneming. Een lijfrente kan alleen bij een eigen BV bedongen worden als er sprake is van een (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht. Dat was hier niet het geval. Een bedrag van ƒ 410.262 kan niet als lijfrenteaftrek ten laste van het inkomen worden gebracht.

Kort samengevat is de de uitspraak van de rechtbank Breda de volgende:

Belanghebbende en haar echtgenoot exploiteren een onderneming in de vorm van een maatschap. De onderneming bestaat uit een melkveebedrijf, varkensmesterij en akkerbouwbedrijf. In 1998 wordt het melkquotum verkocht en is het melkveebedrijf tijdelijk stilgelegd. Voor de boekwinst wordt een vervangingsreserve gevormd. In 2000 hebben belanghebbende en de echtgenoot een bv opgericht die toetreedt tot de maatschap. Als gevolg van de toetreding is de vervangingsreserve gedeeltelijk vrijgevallen. Het aandeel van belanghebbende in de onderneming wordt overgedragen aan de BV. Voor de koopsom wordt een lijfrente bedongen. In geschil is of belanghebbende haar aandeel in de vrijgevallen vervangingsreserve kan gebruiken voor het bedingen van een stakingslijfrente. Rechtbank Breda oordeelt dat door het ontbreken van een melkquotum en melkvee het stilgelegde melkveebedrijf niet als een zelfstandig deel van de onderneming kan worden beschouwd. Belanghebbende heeft in feite haar aandeel in de boekwinst op het melkquotum aan de bv overgedragen.Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie:
Rechtbank Breda 27 maart 2009, 08/05336

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.