Home

Achtergrond 201 x bekeken

Bezem halen door MER-procedures

De verkorte MER-procedure is winst, maar onvoldoende, meent CDA-er Ruud van Heugten. Een motie om verdere versoepeling strandde, maar daar is voor hem de kous niet mee af.

Wie praat over minder bureaucratie, moet ook de daad bij het woord voegen. Het was daarom hoog tijd dat de bezem door de procedures van de milieueffectrapportage (MER) ging. Maar het kabinetsvoorstel laat kansen liggen. Vandaar een CDA-motie om de regering op te roepen alle mogelijkheden te benutten die Europese richtlijnen bieden om voor 'kleine' gevallen een MER achterwege te laten. De motie is aangenomen.

Goed nieuws voor bijvoorbeeld agrariërs in de buurt van natuurgebieden die met een verandering van hun bedrijf slechts geringe effecten op de natuur veroorzaken. Volgens de Europese richtlijnen hoeft niet automatisch een MER gemaakt te worden. De minister moet dit nu in de Nederlandse wet gaan regelen.

Na twintig jaar ervaring met de MER kunnen we zaken opschonen. We moeten geen procedures in stand houden die te veel of niet zinvol zijn. Ook de MER-commissie vindt dit. Zo wordt nu voor besluiten (onder andere milieuvergunningen) een verkorte MER-procedure geïntroduceerd. Voortaan kan de startnotitie achterwege blijven, en is de commissie niet langer verplicht de richtlijnen vast te stellen en het MER beoordelen. Zodra echter een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig is, moet wel weer verplicht de MER-commissie worden ingeschakeld. Voor veel agrariërs kan dit aan de orde zijn. Een motie om die verplichting alsnog te laten vervallen heeft het niet gehaald.

Voor het CDA is hiermee de kous niet af. Er is nog meer winst te boeken. De minister heeft toegezegd voor het einde van dit jaar de lijsten van MER-plichtige plannen en activiteiten in te korten tot ze één op één gelijk zijn met de Europese richtlijn. Tot slot heb ik de minister erop gewezen dat er veel overlap zit in het opstellen van een MER en het aanvragen van een milieuvergunning. Beide kosten agrariërs veel tijd, geld en inspanningen, zonder veel meerwaarde. De minister heeft dit erkend en toegezegd te kijken hoe deze procedures in elkaar geschoven kunnen worden. Nog even doorpakken dus!

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.