Home

Achtergrond 12 reacties

Bank verwacht meer uitstroom veehouders

Ongeveer 4.900 melkveehouders boven de 50 jaar hebben geen opvolger.

Als gevolg van de slechte marksituatie kan een versnelde uitstroom van melkveehouders worden verwacht. Dat meldt ABN Amro in haar visie op de melkveesector in 2009. De afname van het aantal melkveehouders lag met 1,5 procent in 2008 een stuk lager dan voorgaande jaren (5 procent). Vooral kleinere en middelgrote bedrijven stoppen volgens de bank. Alleen grote bedrijven nemen de laatste jaren in aantal toe. Na een zeer goed inkomen in 2007 daalde het inkomen uit bedrijf volgens ABN Amro in 2008. Het inkomen uit bedrijf van de melkveehouders in 2007 lag op 97.110 euro.

In 2008 is dat afgenomen tot 57.100 euro. De gemiddelde melkprijs en productie nam dat jaar nog wel toe. Maar kosten als kunstmest, voer en quotum stegen sterker. Van grote invloed op het inkomen uit bedrijf in 2008 is volgens de bank de herwaardering van de veestapel eind 2008. Deze was negatief vanwege een flinke val van de veeprijs omstreeks die tijd. Zonder de afwaardering van de veestapel zou het inkomen uit bedrijf er in 2008 veel beter hebben uitgezien. Wel geeft ABN Amro dat dit in 2007 andersom was. Toen zorgde herwaardering van de veestapel voor een flinke papieren opbrengst.

Wereldwijde capaciteitsaanpassingen in de melkproductie gaan er volgens de bank voor zorgen dat het evenwicht tussen vraag en aanbod geleidelijk in balans komt. De internationale concurrentie zal toenemen. Melkveehouders krijgen steeds meer te maken met beweging op de mondiale markt.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jan

  diep en diep triest. uit dit verhaal blijkt maar weer eens, dat de banken openlijk meewerken aan schaalvergroting en eraan meewerken dat de kleinenere bedrijven verdwijnen.

 • no-profile-image

  Johan

  statistieken zijn m.i. geen visie
  als die bank nu 'ns een visie ontwikkelt over de blijvers, bv. zijn dat vooral
  a] tweemansbedrijven (140-150 mk, weidegang, 60-80 ha. beperkte aankoop mais) of juist b] eenmansbedrijven (100-120 mk, dubbele melkrobot, jaarrond binnen, uitbesteding jongveeopfok. geen afrastering) en wat familie-bedrijven (met/zonder personeel, > 250 mk, roto, opstallen): bij a] ziet melkveehouderij-nederland er nogal wat anders uit dan bij b]; met bijhorend imago-verschil.
  en of die ontwikkeling "vanzelf" gaat danwel dat we daar actief, ook middels beleid, naar toe moeten werken ...

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Harrie van Gils uit NB:

  Dat bittere eind komt nu rap dichterbij voor met name "zwaar" gefinancierde melkveehouders.

  Voor de blijvers en jonge veehouders bied dit wel kansen. Een beetje raar gezegd: er zullen er toch wel mooi wat om moeten vallen zodat de prijzen voor grond en melkquotum weer op een gezond niveau komen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Riny. Dat intensief beter is voor het milieu is natuurlijk lariekoek. Dit is een lulverhaaltje van de WUR dat zo te weerleggen is. Punt is dat in de mestwet de intensieven de balans kloppend mogen maken door mest af te voeren. Hoe meer voer je aanvoert, hoe meer mest je over mag houden, vóór het punt van afvoer. Vandaar dat we al jaren te maken hebben met saldi en zwarte mest. Akkerbouwers en extensieven daarentegen, moeten de balans kloppend maken door mest áán te voeren. Zij zullen dus altijd tekort komen. De mestwet zal daarom altijd een janboel blijven met vele, vele slachtoffers. Kennelijk willen we dat graag in deze "kenniseconomie".

 • no-profile-image

  melkboer

  Het is zeker komkommertijd want zulke rapporten kan ik ook schrijven.
  De gemiddelde uitstroom is al decennia lang 3% per jaar en dus na weinig uitstroom vorig jaar dit jaar en volgend jaar ietsje meer.
  Overigens voor de blijvers is dit een jaar om te groeien want er komt meer aanbod, toch?
  Dan kom ik weer bij diezelfde bank en dan sla je ze met deze berichten om de oren.

 • no-profile-image

  geloof

  In 2007 een "inkomen" van 97110 euro per bedrijf?!! Volgens mij bedoelen ze hier het geld dat beschikbaar is voor het doen van (verplichte) aflossingen, (noodzakelijke) (her)investeringen en priveuitgaven. Als ik het helemaal verkeerd zie hoor ik het graag.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik denk dat ik tot dezelfde geloofsgemeenschap behoor als U

 • no-profile-image

  Delfin

  In het jaar 2000 dacht ik dat er in 2010 nog 10.000 melkveehouders zouden zijn met gemiddeld 1.000.000 kg melk per bedrijf. Dat is dus niet uitgekomen. Zal er ooit nog een tijd komen dat het aantal melkveehouders gaat toenemen? Misschien als er geen quotum meer is en akkerbouwers koeien kunnen gaan melken. Misschien is er vanaf 2015 weer een instroom?

 • no-profile-image

  harrie van gils

  Geloof er helemaal niets van. Van bankmannetjes zo wie zo al niets.
  In mijn regio heeft 90% de laatste jaren gigantische geinvesteerd in uitbreiding.
  Die blijven gewoon doorgaan tot het bittere eind.

 • no-profile-image

  Riny

  De grote uitstroom moet nog komen! Als de voorwaarden om te produceren nog zwaarder worden en de opbrengsten niet meegroeien is het voor zeer velen einde verhaal. De meeste bedrijven moeten door groeien om een concurerendekostprijs tebehalen. Maar alleen al de hoge prijs van de landbouwgrond is een zeer groot probleem. Men moet intensief om om de kosten te drukken maar de mestwetgeving moet extensiever. Intensief is beter voor het milieu maar politiek ligt dit moeilijk. Door deze problemen zijn veel goede boeren naar het buitenland vertrokken. Ze hebben door de grote ruimte daar, een zeer grote voorsprong op de Nederlanders. Die het daar goed doen, hebben in enkele jaren hun bedrijf zoveel uitgebreid als de boeren in Nederland nog niet hun hele leven kunnen halen. Of stoppen binnen tien jaar hun bedrijf omdat verdere in vesteringen niet haalbaar meer is!

 • no-profile-image

  gert

  ze zullen allemaal niet tegelijk stoppen

 • no-profile-image

  Roos

  Als de opbrengsten niet meegroeien is het einde verhaal! Je kunt net zoveel meningen en verhalen schrijven als je wilt, maar dit is een fijt. In heel Europa wordt actie gevoerd voor een hogere melkprijs. Dit is gewoon de enigste manier om dit te bereiken! Je moet de consument duidelijk maken dat je de kostprijs voor de melk moet halen, dit om door te kunnen gaan. Maar dit moet je wel samen doen, niet al die acties afkeuren maar ondersteunen en als het kan zondermeer mee doen! Actievoeren is een legaal middel, dat doen andere sectoren ook. Dit is een middel om aandacht te vragen voor je probleem. Ook hier geld eenheid maakt macht!

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.