Home

Achtergrond

BBL kocht vorig jaar meer grond

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) heeft vorig jaar meer grond gekocht en weer verkocht dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het jaarverslag 2008.

BBL, het grondbureau van Dienst Landelijk Gebied, heeft vorig jaar 7.481 hectare verworven. In 2007 was dat 7.149 hectare. De hoeveelheid grond dat het bestuursorgaan verkocht nam fors toe tot 8.635 hectare. In 2007 was dat 7.149 hectare.

De omvang van het grondbezit van BBL is in 2008, als gevolg van aan- en verkopen met 1.154 hectare afgenomen tot 36.417 hectare.

In 2008 heeft BBL (exclusief het Ontwikkelingsbedrijf Groene Ruimte) in totaal circa €326 miljoen uitgegeven, €35 miljoen minder dan het jaar daarvoor. Het grootste deel van deze uitgaven (circa €275 miljoen) betreft grondaankopen in opdracht van de provincies (in 2007: €222 miljoen). Voor het ministerie van LNV heeft BBL voor circa €7 miljoen aan grond gekocht. Voor overige opdrachtgevers heeft BBL voor circa €22 miljoen aan grond gekocht.

BBL verwerft gronden voor met name het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de Stad (RodS), ter verwezenlijking van de bufferzones en voor landbouwkundige structuurverbetering.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.