Home

Achtergrond

Akkoord cao glastuinbouw

Er is een akkoord over een nieuwe cao voor de glastuinbouw.

LTO Glaskracht, Plantum, FNV Bondgenoten en CNV Land- en tuinbouw hebben afgesproken dat de oude cao ongewijzigd blijft. De nieuwe cao krijgt een looptijd van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010. Wel zijn er nadere afspraken gemaakt over werkzekerheid en toekomstperspectief voor de werknemers in de glastuinbouw. De partijen bespreken het onderhandelingsresultaat met hun achterban. Uiterlijk 22 juni is duidelijk of het akkoord definitief wordt.

LTO Glaskracht, Plantum en de vakbonden gaan een mobiliteitscentrum inrichten. Dit centrum gaat werknemers die hun baan verliezen bemiddelen naar een andere vaste baan in de sector. De partijen willen zo de gevolgen van de economische crisis ondervangen, melden zij in een persverklaring. "Voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen samenwerkingsafspraken worden gemaakt met het UWV en andere organisaties die nauw betrokken zijn bij de sector en bij de advisering van ondernemers in de glastuinbouw."

Het mobiliteitscentrum wordt voor één jaar ingericht. De partijen verwachten dat het centrum op 1 september operationeel wordt. "De afspraken zijn gemaakt in het licht van de zich verdiepende crisis in de glastuinbouw. En de afspraken sluiten aan bij het centraal akkoord dat eerder dit jaar tussen de centrale organisaties van werkgevers en werknemers en het kabinet is overeengekomen."

Of registreer je om te kunnen reageren.