Home

Achtergrond 1 reactie

Zorgen over Monitoring Kritische Stoffen

Zowel IKB varken als IKB NV hebben zich aangemeld om de Basismonitoring Kritische stoffen bij varkens te gaan uitvoeren.

Er zijn echter zorgen of IKB NV, het systeem van de Groene Belangenbehartiger, wel aan de eisen in het kader van deze regeling kan voldoen. Dat bleek vandaag tijdens de PVV-bestuursvergadering in Den Haag.

De komende weken gaat TNO in opdracht van het productschap de beide systemen beoordelen of ze aan de wettelijke eisen en criteria voldoen. De volgende maand moet duidelijk zijn hoe de vlag er bij hangt voor wat betreft de Monitoring Kritische Stoffen. Deze monitoring komt in plaats van de zelfcontroleregeling. Het PVV voert de regeling in medebewind uit.

Tijdens de vergadering werden kritische vragen gesteld over de gang van zaken bij IKB NV. De Raad voor de Accreditatie heeft certificerende instelling Producert tijdelijk geschorst als certificeerder. Dat kan een snelle invoering van de MKS-regeling flink in de weg staan. In de oorspronkelijke verordening, die in december vorig jaar is aangenomen, is vastgelegd dat de feitelijke monitoringsactiviteiten per 1 mei van start zouden moeten gaan.

De Groene Belangenbehartiger, eigenaar van Producert en beheerder van het IKB NV-kwaliteitssysteem, zei eind vorige week dat ze verwacht dat de accreditatie in een maand weer in orde is.

PVV-bestuurslid Siem Korver (Vion) hamerde er op dat hij binnen enkele weken volledige duidelijkheid wil over de stand van zake voor wat betreft de monitoring kritische stoffen. Korver wees er op dat IKB NV ook onder het oude Zelfcontrolesysteem te maken had met achterstanden in de uitvoering van de taken in het kader van deze regeling.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Ben

  Vraag aan dhr Mousker! Geef eens duidelijk aan wat alle verbanden zijn.

  IKB Varken is van CBS. CBS is van Comore. Wie zijn commissarisen bij Comore? Annechien, en tevens bestuurslid bij IKB Varken wat ook van Comorre is. Wie is ook bestuurslid bij IKB Varken? Jawel, Siem Korver namens VION en ook bestuurslid bij Comorre. En wie maakt de dienst uit bij VION. Jawel, anthoon Vermeer. En Vermeer is weer (Z)LTO.
  SNAPPEN WE HET NOG???? Jawel, annechien heeft al haar vriendjes in stelling gebracht tegen de NVV. Want ze zullen hun baantjes wel eens kunnen verliezen.

  CONCLUSIE: DE BESLISSING DAT IK MIJN LIDMAATSCHAP OP ZEGDE VAN LTO IS TOT NOG TOE DE BESTE BESLISSING OOIT GEWEEST.

  Heb een bestuurder van NVV gebeld om hem sterkte te wensen met dit volk. In het gesprek is me duidelijk geworden dat ze gelukkig ook veel energie steken in wetgeving 2010-2013, mestregelingen, voer, natura2000 etc. NVV is dus niet alleen met PVV bezig maar zijn het werk aan het doen wat LTO nalaat. En LTO maar mooi weer spelen naar hun leden met de resultaten behaald door NVV. NVV ga zo door!

Of registreer je om te kunnen reageren.