Home

Achtergrond

Voorraadsaldo buiten heffingsgrondslag fosfaatheffing

Volgens het gerechtshof te Arnhem heeft de inspecteur terecht de begin- en eindvoorraden van de geitenhouderij buiten de heffingsgrondslag van de fosfaatheffing gehouden.

De van een rundveebedrijf naar een geitenhouderij omgeschakelde ondernemer krijgt geen gelijk van de fiscale rechter.

De uitspraak is kort samengevat de volgende:

Een agrariër schakelt in 2000 om van een rundveebedrijf naar een geitenhouderij. Door de omschakeling en de uitbreiding van het bedrijf heeft de agrariër in 2003 meer fosfaat aangevoerd dan afgevoerd wat resulteert in een overschot aan fosfaat. Op het overschot brengt hij de uitbreidingsregeling (zijnde 723 kg) in mindering. Dit resulteert in een fosfaatheffing van € 22.248 (zijnde 2.472 kg x € 9 per kg). Aanvankelijk legt de inspecteur een naheffingsaanslag op waarbij hij geen rekening houdt met de vermindering in verband met de uitbreidingregeling maar bij uitspraak op bezwaar doet hij dat wel. De agrarische ondernemer gaat in beroep omdat hij vindt dat de inspecteur bij de berekening van de heffingsgrondslag rekening moet houden met het voorraadsaldo (het saldo van de begin- en eindvoorraad dierlijke meststoffen).

Hof Arnhem stelt vast dat de bijzondere regeling waarbij het voorraadsaldo in de heffingsgrondslag wordt betrokken niet geldt voor een geitenhouderij. Om formele redenen is het beroep van gegrond en wordt de uitspraak van de rechtbank vernietigd. De naheffingsaanslag zoals die door de inspecteur ambtshalve is verminderd, blijft in stand.

Meer informatie: Hof Arnhem, MK I, 10 maart 2009, nr. 07/00405

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.