Home

Achtergrond

Vergunningen op het spel na uitspraak RvS

Een paar honderd Brabantse boeren in de buurt van Natura 2000-gebied dreigen hun vergunning kwijt te raken.

Door een uitspraak van de Raad van State (RvS) staan vergunningen verleend na 1 oktober 2005 en ge­baseerd op een oude milieuver­gunning van voor die datum op losse schroeven.

De betreffende uitspraak volgt op een bezwaar van Werkgroep Behoud De Peel tegen de vergun­ning die de provincie Noord-Bra­bant had verleend voor uitbrei­ding van twee veehouderijen. Deze was gebaseerd op een oude milieuvergunning van voor 1 ok­tober 2005. De RvS oordeelde dat de twee veehouderijen niet mo­gen uitbreiden.

De ZLTO en Brabants gedepu­teerde Onno Hoes zijn geschokt door de uitspraak en zeggen dat het hele vergunningentraject op z’n kop staat. ”Het wordt voorlo­pig heel moeilijk nieuwe vergun­ningen te verlenen”, reageert Hoes. ”Daarnaast lopen boeren met een bestaande vergunning gevaar.”

Als vergunningen die op dezelf­de basis zijn verleend worden aangevochten bij de Raad van Sta­te, is de kans heel groot dat die worden ingetrokken, zegt Hoes. ”De Werkgroep Behoud De Peel heeft gelukkig toegezegd voorlo­pig terughoudend te zijn in hun bezwaren, omdat ze ook geschrok­ken zijn van het grote effect van de uitspraak.”

De provincie en de ZLTO willen zo snel mogelijk met minister Verburg in gesprek om het pro­bleem op te lossen, bijvoorbeeld door aanpassing van de Natuur­beschermingswet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.