Home

Achtergrond 4 reacties

Verburg ziet geen gevaar voor bodemvruchtbaarheid

De voorgenomen aanscherping van de fosfaatnormen heeft op korte termijn geen zorgelijk effect op de bodemvruchtbaarheid.

Dat staat in en brief van minister Verburg die zij gisteravond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zij voldoet daarmee aan een verzoek van CDA-Kamerlid Ger Koopmans om vragen te beantwoorden over de verminderende bodemvruchtbaarheid als gevolg van verlaagde fosfaattoediening.

In de voortzetting van het Kamerdebat vandaag,over het mestbeleid na 2010 zijn de fosfaatnormen een belangrijk geschilpunt tussen een meerderheid van de Kamer en de minister van LNV.

In haar brief erkent de minister het grote belang van het op peil houden van het gehalte van organische stof in de bodem. Op basis van advies van deskundigen stelt zij ook dat veel gronden lange tijd zonder fosfaatbemesting toekunnen.

Ook onderstreept zij dat varkensmest slechts een geringe bijdrage levert aan het verhogen van het gehalte organische stof. Runderdrijfmest is daarvoor veel effectiever.

De minister erkent dat de fosfaatvoorziening op duinzandgronden een apart probleem vormt. Daarnaar wordt nu onderzoek gedaan.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  dj

  Als ik de andere kant opkijk , zie ik ook geen gevaar.

 • no-profile-image

  gert

  Korte termijn politiek van Verburg

 • no-profile-image

  henk

  Verburg heeft weinig boerenverstand en laat zich teveel door ambtenaren beinvloeden.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het is allemaal niet zo moeilijk; de wereldvoorraden fostaat raken op. Fosfaat kent ook andere toepassingen en er moet dus zuinig mee omgesprongen worden. De eerste tekenen van fostaattekorten zien we bij de visserij door minder vangsten omdat fostaatarme wasmiddelen worden gebruikt. Op het moment dat door de knappe koppen wordt ingezien dat de enige fosfaatproducent de veehouderij is, is het te laat.
  Alleen al voor de Europese bodemvruchtbaarheid op peil te houden, zouden de exportbeperkingen ten aanzien van mest vandaag nog overboord gegooit moeten worden. Mest wordt in één keer een waardevol exportproduct. Het buitenland staat te springen om mest, maar de lobby van de chemische industrie is nog te sterk. Zij willen eerst hun zakken vullen door het uithollen van de wereldvoorraden. Ik dacht dat we juist zuinig moesten zijn op onze planeet? Duurzame voedselproductie, wat wil je nog meer dan met mest voedsel produceren!
  Dit lijkt me voor kamerleden en europarlementariers een speerpunt om aan de kaak te stellen. De beantwoording van Verburg zie ik dan met spanning tegemoet.

Of registreer je om te kunnen reageren.