Home

Achtergrond 164 x bekeken

Verburg vraagt snellere uitbetaling

Minister Gerda Ver­burg (LNV) gaat aan landbouw­commissaris Mariann Fischer Boel vragen of Nederland de EU-inko­menstoeslagen aan boeren eerder mag uitbetalen.

Die toezegging deed Verburg uiteindelijk, na­dat de Kamer haar herhaaldelijk en met klem om eerder uitbetalen had verzocht. De Kamer hoopt zo de financiële situatie bij veel boe­ren, vooral in de melkveehoude­rij, te verlichten. Aan het eerder uitbetalen zijn wel voorwaarden verbonden: zo kan pas vanaf 16 oktober worden uitgekeerd. Bo­vendien kan dan maximaal de helft worden voorgeschoten. De rest volgt dan na 1 december, het begin van de gebruikelijke uitbe­talingstermijn.

Brussel eist verder dat alle con­troles op de aanvragen zijn afge­rond. Verburg riep boeren daar­om op om hun aanvragen snel en volledig in te vullen. Ze adviseer­de gebruik te maken van het digi­tale aanvraagformulier.

De Kamer vroeg de minister verder naar een oplossing voor wat de ’kruisjesproblematiek’ is gaan heten. De minister zei daar­in niet veel te kunnen doen, om­dat Brussel nu eenmaal strikte regels voor het afhandelen van aanvragen hanteert. In totaal hebben circa 250 on­dernemers bezwaar aangetekend tegen het niet uitkeren van (een deel van) de toeslag, omdat ze een kruisje niet of verkeerd hebben gezet. Bij honderd ondernemers zou het bezwaar zijn toegekend. Van de overige 150 zou volgens Verburg bij enkele tientallen sprake zijn van een ’kennelijke fout’, die kan worden rechtgezet. De rest van de boeren heeft feite­lijk pech, omdat het formulier niet inconsistent is ingevuld.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.