Home

Achtergrond 165 x bekeken 1 reactie

Verburg spoort provincies aan tot snellere vergunningen

Provincies moeten sneller en moediger zijn bij het verlenen van vergunningen aan boeren bij Natura 2000-gebieden.

Minister Verburg zegt provinciebestuurders de wacht aan. "Ik zal de provincies aansporen", zo reageerde de minister op kritiek van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP. In een Kamerdebat over de voortgang van Natura 2000 stelden die fracties vandaag vast dat boeren worden geteisterd door onzekerheid en onduidelijkheid. Ze worden niet uitgekocht maar krijgen ook geen vergunning voor uitbreiding.
"De onduidelijkheid is nauwelijks te verkroppen", aldus SGP-Kamerlid Bas van der Vlies.

Te vaak worden boeren door provincies aan het lijntje gehouden. Volgens Kamerlid Ernst Cramer (CU) raadt de provincie Overijssel boeren zelfs af om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet aan te vragen omdat die toch geweigerd dreigt te worden. "Het gebrek aan kennis bij provincies en gemeenten is het grote knelpunt", zei hij. "Provincies moeten verantwoordelijkheid willen en durven nemen", aldus Verburg.

Ammoniakdepositie

De minister zal de provinciebestuurders niet alleen wijzen op het maken van spoed, maar ook op het verbreden van de basis waarop de Natuurbeschermingswetvergunning wordt verleend (of juist geweigerd of vernietigd). Ze deelt de kritiek van Kamerleden dat vergunningsverleners zich nu te vaak blind staren op de te hoge ammoniakdepositie van veebedrijven op natuur.

VVD-Kamerlid Janneke Snijder betoogde dat Nederland daarin uniek is. Hoewel dat volgens Verburg niet helemaal waar is zal ze de provincies er opnieuw op wijzen dat ze veel meer factoren in hun oordeel moeten betrekken dan alleen de depositiecijfers. Dan kan een vergunning vaak toch wel verleend worden.

Minister Verburg voegt de daad vandaag nog bij het woord. Zij voert vanmiddag en vanavond overleg met provinciebestuurders op Kasteel Groeneveld in Baarn.

Lees ook: 'Beheerplannen Natura 2000 niet waterdicht'

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    g

    ambtenaren zijn erg terughoudend met het afgeven van vergunningen,ze zijn als de dood om hier hun vingers aan te branden,de bezwaarmakers staan zo maar weer bij de Raad van State,Veerman had beter wat terughoudender kunnen zijn bij de aanmelding van Natura 2000,het komt hem nu wel goed uit als voorzitter van Natuurmonumenten,nu mag Verburg de problemen oplossen,voor zover dat nog kan

Of registreer je om te kunnen reageren.