Home

Achtergrond 174 x bekeken

'Veebedrijven Peel hoeven niet op slot'

Veehouderijen die voor 1 oktober 2005 zijn uitgebreid zon­der een nieuwe Natuurbescher­mingswetvergunning, hoeven wat Werkgroep Behoud de Peel betreft niet per se op slot.

Van het aan­passen van de Natuurbescher­mingswet kan volgens de natuur­beschermers echter geen sprake zijn.Werkgroep Behoud de Peel ging eerder in beroep tegen het besluit van Noord-Brabant om illegale uitbreidingen tot 1 oktober 2005 te legaliseren. Het beroep is gegrond verklaard. Wim van Opbergen van de werkgroep ziet niets in het voornemen van Gedeputeerde Staten de wet dan maar aan te passen.

”Dan ligt deze niet meer in lijn met de Europese Habitatricht­lijn.” De enige oplossing is vol­gens de Werkgroep het maken van een goed nieuw ammoniakplan. ”Daar wordt nu aan gewerkt door onder meer de provincie, natuur­beschermingsorganisaties, ZLTO en gemeenten.”

Wat betreft de Werkgroep leidt de uitspraak er niet per se toe dat alle illegale uitbreidingen moeten worden teruggedraaid. ”Ze wor­den wat ons betreft alsnog ge­toetst op de toen geldende, soepe­lere wetgeving. Wat ons betreft mag een overschot op één plaats ook best op een ander deel van het gebied gecompenseerd worden.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.