Home

Achtergrond

Uitrijdperiode op zand voor Verburg verschuifbaar

De uitrijdperiode van mest op zandgrond wordt mogelijk 14 dagen naar achteren geschoven.

Minister Verburg deed die toezegging vanochtend bij voortzetting van het mestdebat in de Tweede Kamer.

Nog sterker dan vorige week drongen de fracties van CDA, VVD, SGP er op aan om op zandgrond mest te kunnen uitrijden in augustus. In het voorgestelde actieprogramma nitraat dat in 2010 van kracht wordt mag dat niet meer. In ruil voor de hele maand augustus zou de PvdA het uitrijden in februari willen bekorten door de begindatum te verplaatsen van 1 naar 15 februari.

Verburg wil met dat voorstel wel verder, maar dan wel zo dat uitrijden tot 16 augustus toegestaan, en niet tot 1 september. Het opschuiven van de uitrijdperiodes is volgens de minister bespreekbaar in Brussel, het oprekken zeker niet.

Europese Commissie

De minister liet doorschemeren dat ze in de onderhandelingen met de Europese Commissie over de derogatie eigenlijk geen kant uit kan. "Dit actieprogramma heeft een delicate balans in ecologie en economie en die moeten we niet verstoren’".

PvdA-kamerlid Waalkens neemt nog geen genoegen met het opschuiven. Hij overweegt later vandaag een motie in te dienen die vraagt toch de hele maand augustus te benutten voor uitrijden.

Hoewel de Kamer ook aandrong op versoepeling van de fosfaatnormen bij gebruik van bodemverbeteraars bleek de minister daarin geen snippertje ruimte te kunnen geven. Volgens haar is dat ook niet nodig. Volgens wetenschappelijke rapporten is de bodemvruchtbaarheid voorlopig niet in het geding. Uitzondering zijn de duinzandgronden.

Op grond van onderzoeksresultaten die in 2010 beschikbaar komen wil de minister met Brussel bespreken of daar de fosfaatnormen voor bodemverbeteraars soepeler kunnen. De minister zegde verder toe dat de sleepvoetmachine op zandgrond nog twee jaar langer mag worden gebruikt.

Lees ook Koopmans legt zich niet neer bij meetdiepte nitraat

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.