Home

Achtergrond

Uitbetaling toeslagen niet eerder

De bedrijfstoeslagen mogen niet vóór 1 december wor­den uitgekeerd.

Dat heeft euro­commissaris Mariann Fischer Boel tijdens de landbouwraad in Luxemburg gezegd naar aanlei­ding van het Nederlandse verzoek de betaling dit jaar te vervroegen.

Landbouwminister Gerda Ver­burg had hierom gevraagd om de benaderde financiële situatie waarin veel melkveehouders ver­keren enigszins te verlichten. Fischer Boel ziet een vervroegde uitbetaling echter niet zitten. Zij zegt dat dit in strijd is met Euro­pese regelgeving. Voorschotten zijn wel toegestaan, maar daar voelt Verburg niets voor; dat geeft extra uitvoeringslasten.

LTO is teleurgesteld. De organi­satie heeft er verschillende keren op aangedrongen de uitbetaling te vervroegen. Volgens voorzitter Siem Jan Schenk van de vakgroep melkveehouderij is het argument van Fischer Boel weinig steek­houdend. ”Zij stelt dat dit niet is toegestaan”, zegt hij. ”Maar de eurocommissaris maakt de regels zelf.”

Schenk hoopt dat de Tweede Kamer Verburg zal dwingen als­nog met voorschotten te gaan werken.Duitsland en Frankrijk vroe­gen tijdens de bijeenkomst om nieuwe steunmaatregelen voor melkvee- en varkenshouders. Ook daar was Fischer Boel niet voor te porren. Zij wees erop dat zij ter ondersteuning van de melkprijs al maatregelen heeft genomen, zoals de invoering van exportsub­sidies. Voor varkensvlees vindt zij ingrijpen nu niet nodig, omdat de prijs zich door een afname van de productie aan het stabiliseren is.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.