Home

Achtergrond 2 reacties

Texel voldoet door boeren aan natuurverplichting

Vooral door de inzet van de agrariërs voldoet Texel nog voor de zomer aan de verplichtingen op natuurgebied.

Dit maakte Natuurmonumenten vandaag bekend op het Waddeneiland. Het bericht komt in de maand dat het precies honderd jaar geleden is dat de natuurorganisatie de eerste gronden op Texel verwierf.'

De Texelse boeren namen in 2006 het initiatief tot een herverdeling van gronden. Op het eiland was op dat moment sprake van een patstelling in de verdere ontwikkeling van de zogeheten ecologische hoofdstructuur (EHS). Er kon onvoldoende nieuwe natuurgrond worden aangekocht doordat de boeren zich bedreigd voelden in hun bedrijfsvoering.

De gevolgde werkwijze is volgens Wams een voorbeeld voor andere plaatsen waar de verwerving van grond voor natuur stil ligt of moeizaam op gang komt. Bijvoorbeelden de Meijegraslanden in Nieuwkoop (Zuid-Holland), de Hierdense Poort in Gelderland en de Oostelijke Vechtplassen in Noord-Holland.

Cruciaal op Texel was volgens Wams de opstelling van de overheden. ,,De provincie trok voldoende geld uit en de gemeente werkte volop mee. Hierdoor kregen de boeren die moesten verkassen voldoende geld mee om hun bedrijf elders op het eiland voort te zetten.''
Door het herplaatsen van boerenbedrijven konden op Texel voldoende robuuste natuurzones worden gevormd. De grootste is de Polder Waal en Berg, midden op het eiland. Agrarische bedrijven vertrekken daar ten gunste van de natuurontwikkeling.

Om een goede herverdeling mogelijk te maken, doet Natuurmonumenten zelf afstand van kleinere, niet op elkaar aangesloten natuurgebieden op Texel. De ecologische hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Domme boer

    Leg eens uit Piet. Hoe gaat Natuurmonumenten dan te werk? Zij kan boeren toch niet verplichten om te verkopen?

  • no-profile-image

    piet

    De boeren op Texel konden door de opstelling van Natuurmonumenten geen kant meer op,ze moeten maar blij zijn met de kleine stukjes

Of registreer je om te kunnen reageren.