Home

Achtergrond

Tarieven en vrijstellingen in de herziene Successiewet

Staatssecretaris De Jager heeft op 20 april 2009 het wetsvoorstel 'Vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956' naar de Tweede Kamer gestuurd.

Beoogd is dat de wet in werking treedt met ingang van 1 januari 2010.

In dit vervolgartikel worden de voorgestelde nieuwe tarieven en vrijstellingen uit het wetsvoorstel weergegeven.

Hoe is het nu

Tariefstructuur successie- en schenkingsrecht (2009)
   Tariefgroep 1Tariefgroep 1ATariefgroep 2Tariefgroep 3
   (partners en kinderen)(kleinkinderen)(broers/zusters en ouders)(niet- en ververwanten)
Schijf 10 -22.7635%8,0%26%41%
Schijf 222.763 -45.5198%12,8%30%45%
Schijf 345.519 -91.02612%19,2%35%50%
Schijf 491.026 -182.04215%24,0%39%54%
Schijf 5182.042 -364.073 19%30,4%44%59%
Schijf 6364.073 -910.163 23%36,8%48%63%
Schijf 7910.163 -hoger27%43,2%53%68%

Vrijstellingen successierecht (2009)
Echtgenoten€ 532.570 (voetvrijstelling)
Samenwoners€ 106.510 – 532.570 afhankelijk duur samenwoning (voetvrijstelling)
Kinderen >= 23 jaar€ 10.323 mits verkijging < € 27.309 (gemengde voet/drempelvrijstelling)
Kinderen < 23 jaar€ 4.556 per jaar beneden 23 jaar met minimum van € 10.323(voetvrijstelling)
Invalide Kinderen€ 4.556 per jaar beneden 23 jaar met minimum van € 13.658 en € 10.323 voor kinderen ouder dan 23 jaar (voetvrijstelling)
Ouders€ 45.513(voetvrijstelling)
Kleinkinderen€ 10.323(drempelvrijstelling)
Overige verkrijgers€ 1.976 (voetvrijstelling)

Vrijstellingen schenkingsrecht (2009)
Kinderen€ 4.556(voetvrijstelling)
Kinderen 18 – 35 jaarEenmalig € 22.760 (voetvrijstelling)
Overige verkrijgers€ 2.734 (drempelvrijstelling)

Hoe wordt het

Schematisch overzicht voorgestelde tariefstructuur (2010)
Tarieven schenk- en erfbelasting  
Deel van deTariefgroep 1Tariefgroep 1ATariefgroep 2
belaste verkrijging(partners en kinderen)(kleinkinderen)(overige verkrijgers)
€ 0 - € 125 00010%18%30%
€ 125 000 - hoger20%36%40%

Vrijstellingsbedragen erfbelasting  
Partners  € 600 000
Kinderen en kleinkinderen € 19 000
Overige verkrijgers  € 2 000
Vrijstellingsbedragen schenkbelasting  
Kinderen  € 5 000
Kinderen 18 – 35 jaar (eenmalig) € 24 000
Overige verkrijgers  € 2 000

Partners
Hoe is het nu
Voor partners bedraagt de vrijstelling van erfbelasting € 532.570. Het tarief loopt op van 5% tot 27% .

Hoe wordt het
De vrijstelling van erfbelasting gaat omhoog naar € 600.000. Hat tarief bedraagt maximaal 20%. Tot € 125.000 geldt een tarief van 10%.

Wat betekent het
Dit betekent dat het aantal partners dat erfbelasting verschuldigd is, daalt van 600 naar 500.

Kinderen
Hoe is het nu
Voor kinderen loopt het tarief op van 5 tot 27%. De algemene vrijstelling voor kinderen bedraagt € 10.323 mits de ontvangen erfenis niet meer dan € 27.309 bedraagt.

Hoe wordt het
Vanaf 2010 bedraagt het tarief voor kinderen maximaal 20%. Tot een schenking of erfenis van € 125.000 bedraagt het tarief 10%.

Wat betekent het
Het aantal belastingplichtige kinderen daalt met een kwart van 88.000 naar 66.000.

Kleinkinderen
Hoe is het nu
Voor kleinkinderen geldt een vrijstelling van erfbelasting van € 10.323 mits ook niet meer dan dat bedrag wordt verkregen. Het tarief varieert tussen de 8 en 43,2%.

Hoe wordt het
De vrijstelling voor de erfbelasting wordt € 19.000. Het tarief bedraagt 18% tot € 125.000, daarboven is het tarief 36%.

Wat betekent het
Het aantal betalende kleinkinderen daalt van 3.600 tot 2.200.

Nichten, neven en derden
Hoe is het nu
Het tarief varieert tussen de 41 en 68%. De vrijstelling voor erfbelasting bedraagt € 1.976

Hoe wordt het
Het tarief bedraagt 30% over de eerste € 125.000. Over het meerdere is 40% verschuldigd. De vrijstelling bedraagt € 2.000

Wat betekent het
Het aantal belastingplichtige niet- en ververwanten blijft ongeveer gelijk. Het verschuldigde bedrag daalt echter.

Klik hier voor meer informatie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.