Home

Achtergrond 221 x bekeken 1 reactie

Syngenta: voedselzekerheid in geding zonder samenwerking

Landen, industriële partijen en andere organisaties moeten sneller werkende en intensievere samenwerkingsverbanden aangaan om de voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking veilig te stellen.

Dat stelt voorzitter Martin Taylor van het Zwitserse Syngenta.

Volgens Taylor moet de landbouw grote stappen zetten, en kan ze dit ook. "Innovatie in de landbouw heeft er enorm toe bijgedragen om in onze voedselzekerheid te voorzien, in een wereld waarin de bevolking is verdrievoudigd in de laatste 50 jaar."

Taylor stelt dat de opbrengsten per hectare snel omhoog moeten, aangezien de wereldbevolking verder groeit. "Hoewel meer land in gebruik kan worden genomen door de landbouw, is dit onwenselijk omdat de biodiversiteit erdoor afneemt, en onze natuurlijke hulpbronnen uitput."

"De rol van technologie is nimmer belangrijker geweest", aldus bestuursvoorzitter Mike Mack. "De immense uitdaging kan alleen worden beantwoord door nieuwe vormen van samenwerking, en een raamwerk voor beleid dat innovatie blijvend en niet incidenteel stimuleert."

Eén reactie

  • no-profile-image

    Huib Rijk

    Het is een belang van Syngenta om alle technische mogelijkheden in te zetten om te komen tot hogere voedselproductie. Voor boeren is dat bepaald niet automatisch zo. Productieverhoging waar geen koopkrachtige vraag tegenover staat leidt allen maar tot negatieve effecten. Niet een verhoging van de voedselproductie moet er toe leiden dat de mensheid gevoed wordt. Het moet andersom werken: als mensen voldoende inkomensmogelijkheden hebben kunnen ze een kostendekkende prijs betalen. Dan en slechts dan kunnen boeren wereldwijd hun productie flink verhogen. Of daarbij al die vormen van technische ontwikkelingen onmisbaar zijn moet nog maar blijken. Overigens zijn er twee vormen van technische ontwikkelingen: sommigen leiden tot een lagere kostprijs en dat kan gunstig zijn voor zowel boer als consumenten. Andere vormen gaan uit van intensivering door meer input van productiemiddelen. Zonder voldoende afzetmogelijkheden leidt dit slechts tot nog lagere boereninkomens.

Of registreer je om te kunnen reageren.