Home

Achtergrond

Scherpe prijsfluctuatie raakt EKO-afzet

Supermarkten hebben in 2008 na forse prijsstijgingen biologische groenteproducten uit het schap gehaald.

Deze handelwijze drukte de omzet van biologische groente in de supermarkten, blijkt uit het rapport Bio-monitor van de biologische koepel Biologica.

Supermarkten wisselden de laatste jaren steeds vaker gangbare groentesoorten volledig in voor biologische. Dat beleid werd in 2008 deels teruggedraaid, doordat weer werd teruggegrepen naar gangbaar product. De prijsstijgingen waren het gevolg van tekorten bij de biologische afzet.

De afzet van biologische groente is – ondanks de stap van supermarkten – stabiel. De omzet groeide nog wel met 5 procent, het marktaandeel is met 4,8 procent gelijk gebleven. In 2007 groeide de omzet biologische groente nog met ruim 15 procent.

De supermarkten wisten hun marktaandeel met biologische groente wel licht te verhogen van 50 naar 52 procent. Circa 35 procent van de producten gaat via het natuurvoedingskanaal, blijkt uit de Biomonitor.

Biologisch fruit

Ook het marktaandeel van biologisch fruit blijft op 1,7 procent stabiel. De verkopen stegen nog wel met 7,3 procent, maar ook de gangbare producten verkochten beter. In 2008 kochten consumenten in totaal voor 25 miljoen euro aan biologisch fruit. Een lichte teruggang was te zien bij bananen, waar Fairtrade-biologische bananen werden ingeruild voor gangbaar Fairtrade-product.

Bij de Nederlandse arealen is de grootste groei te zien bij de glasgroenteproducten. Het areaal tomaat groeide van 20 naar 29 hectare. Het areaal komkommers steeg van 9 naar 13 hectare, terwijl voor paprika de uitbreiding 6 hectare bedroeg. Hier speelt teeltwisseling wel een belangrijke rol.

Bij appels herstelde het areaal. In 2007 daalde het areaal, maar met 208 hectare is dot vergelijkbaar met 2006. Ook areaal biologische peren groeide licht naar 207 hectare.

Het biologisch areaal bloemkool en broccoli liep in 2008 terug. Het areaal prei en spinazie liep juist op. De conserventeelt liet juist een daling zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.