Home

Achtergrond 1 reactie

Samenwerking in project voor gezonde bodem

Nederlandse en Belgische organisaties gaan samenwerken in een driejarig onderzoeksproject om duurzaam bodemgebruik in de akkerbouw te bevorderen.

Het doel van het project is om akkerbouwers vertrouwd te maken met niet-kerende grondbewerkingen. Het project BodemBreed is vandaag gepresenteerd op een persconferentie in het Belgische Huldenberg. De EU financiert het project met 975.000 euro. Van Nederlandse kant doen onder andere de LLTB en het onderzoeksinstituut PPO mee aan het project. Van Belgische kant zijn dat de Vlaamse Boerenbond en de regionale overheden.

Steeds meer akkerbouwers lopen aan tegen problemen met de bodemvruchtbaarheid, zegt communicatiemanager Herman Mertens van het project. "Van Nederlandse kant doen enkele tientallen boeren mee aan het project. In België is de werving net van start gegaan. Ploegen van grond heeft als nadeel dat de grond minder doorlatend wordt. Ook de structuur verslechtert en het bodemleven kan zich minder goed ontwikkelen. Niet-kerende grondbewerkingen gaan ook erosie tegen, in Vlaanderen en Zuid-Limburg een belangrijk gegeven."

Proefvelden

Monique Swinnen, landbouwgedeputeerde van Vlaams Brabant en voorzitter van de stuurgroep van het project, stelt dat het project praktisch wordt ingevuld. "Op verschillende boerenbedrijven leggen we proefvelden aan. Na drie jaar willen we boeren concrete handvaten geven hoe ze niet-kerende grondbewerkingen kunnen toepassen op hun bedrijven. We streven er naar dat boeren meer doen aan bodemmanagement in hun bedrijfsvoering. Boeren hebben het vaak over de oppervlakte grond die ze bewerken. De kwaliteit is echter zeker zo belangrijk."

De Belgische akkerbouwer Josse Peeters doet mee aan het project. "Ter compensatie voor het toepassen van niet-kerende grondbewerkingen krijg ik een bedrag van 80 euro per hectare aan compensatie. Dat dekt een deel van de kosten die je moet maken voor de aanschaf van een woeler."

Eén reactie

  • no-profile-image

    Johan van Meer/Van Meer Trading

    Een zeer goed initiatief om mensen eens kennis te laten maken met andere methoden als we altijd gewend zijn geweest. Zelf importeren wij SMS machines die hiervoor prima gebruikt kunnen worden.Diegene die hier weloverwogen mee aan de slag gaan worden steeds enthousiaster en laten steeds vaker de ploeg in de schuur staan. Op korte termijn spelen de voordelen brandstof en arbeid een rol, maar de lange termijn is het belangrijkste, een betere bodem met meer bodemleven en o.s. in de bovenste teeltlaag.

Of registreer je om te kunnen reageren.