Home

Achtergrond

Ruzie over akkoord natuurbeheer

Natuurmonumenten, provinciale landschappen en Staatsbosbeheer weigerden op het laatste moment een akkoord te ondertekenen waarin de gelijke behandeling van ter­reinbeherende organisaties en de particulier grondbezitters werd geregeld.

Angel in de verhouding tussen de partijen is de steun die de Fede­ratie Particulier Grondbezit geeft aan een klacht die een aantal par­ticuliere grondeigenaren bij de Europese Commissie hebben in­gediend. De klacht is dat de Ne­derlandse overheid illegale staats­steun geeft aan de terreinbeheer­ders.

Directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten zegt dat hij geen akkoord wil sluiten met zijn buren, als de buurman tege­lijkertijd een juridische procedu­re ondersteunt waarvan hij de dupe kan worden. ”Ik heb de wil en het vertrouwen dat er een ak­koord komt.” Afgelopen vrijdag is er nog overleg geweest tussen het minis­terie van landbouw en de Federa­tie Particulier Grondbezit, maar dat leidde er niet toe dat de FPG de steun aan de klacht in Brussel intrekt. ”Volgens ons lag er een prima akkoord”, aldus Jan Helder van de FPG. ”En we willen onze steun aan de klacht best intrek­ken, als het gaat om nog te realise­ren natuur.” Dat is voor de terreinbeherende organisaties echter niet genoeg. Maar Staatsbosbeheer denkt dat het een kwestie van tijd is voordat de strijdende partijen er alsnog uitkomen. ”We waren gewoon iets te vroeg.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.