Home

Achtergrond

Proefregio's voor gerichte hectaresteun

Minister Gerda Ver­burg wil de periode tot 2013 ge­bruiken om ervaring op te doen met het belonen van boeren voor landschaps- en waterbeheer.

Boe­ren moeten een hectarepremie krijgen voor deze groene en blau­we diensten, vindt Verburg.De minister heeft voorlopig twee gebieden aangewezen om te experimenteren met een deze vorm van beloning: de Friese Wouden en het Groningse Wester­kwartier. Eventueel worden voor 2013 nog meer gebieden aangewe­zen, aldus Verburg.

Nu krijgen boeren nog een EU­inkomenstoeslag op basis van in het verleden genoten steun. Op den duur krijgen ze alleen geld voor maatschappelijk gewaar­deerde taken, zoals instandhou­ding van typisch Nederlands boe­renlandschap. Boeren die enkel produceren voor de markt krijgen dan geen steun meer. De proefgebieden zijn een eer­ste stap in die richting. Verburg stelt hiervoor circa 10 miljoen euro beschikbaar. Hoe dat geld bij de boeren komt, wordt nog be­paald in overleg met provincies.

Het geld kan worden ingezet om boeren bij Natura 2000-gebieden te steunen. Als zij de ammoniak­neerslag op zo’n gebied verminde­ren, leveren ze een bijdrage aan het behoud van soorten. Dat is een beloning waard, vindt de mi­nister. De opgedane ervaring wordt ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de overgang na 2013 niet te drastisch gaat. Verburg: ”Als je ziet hoe belangrijk de toeslagen nu zijn voor boeren, dan is de overheid eraan gehouden dat dit niet van de ene op de andere dag zomaar verdwijnt”.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.