Home

Achtergrond

Premies in 2012 ontkoppeld

Alle premies die de Nederlandse agrarische sector uit Brussel ontvangt, moeten in 2012 zijn ontkoppeld.

Voor de slacht­premies voor kalveren en runde­ren valt het doek al volgend jaar. Vorig jaar sloeg Eurocommis­saris Mariann Fischer Boel de pi­ketpalen voor het nieuwe subsi­diebeleid van de EU. Binnen die kaders konden de lidstaten hun eigen keuzes maken. Minister Gerda Verburg heeft dit nu ge­daan; zij presenteert haar plan­nen in Warmond.

Verburg wil dat de evenwichts­premie voor zetmeelaardappelen en de verwerkingssteun voor vlas en vezelhennep op 1 juli 2012 vol­ledig zijn ontkoppeld. Voor de ver­werkingssteun voor gedroogde voedergewassen geldt als dead­line 1 april van dat jaar.Hoewel Brussel toestaat dat ook de slachtpremies pas in 2012 wor­den opgenomen in het toeslag­rechtensysteem, wil Verburg dat al het komende jaar doen. De aardappelzetmeelsteun wordt wel pas in 2012 ontkoppeld.

Daarnaast stelt Verburg voor de extra modulatiegelden te be­steden aan akkerrandenbeheer, waterkwaliteit, milieu, innovatie en hernieuwbare energie. Tevens reserveert zij 10 miljoen voor een hectarevergoeding voor bijzonde­re gebieden zoals de Friese Wou­den en het Westerkwartier.

Een deel van de inkomenssteun wordt vanaf volgend jaar voor maatschappelijke doelen ge­bruikt. Het betreft onder meer duurzame stallen, een weersver­zekering en I&R voor schapen en geiten. Verburg financiert dit uit niet verzilverde toeslagrechten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.