Home

Achtergrond

PPO onderzoekt alternatief voor ploegen op klei

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) onderzoekt op proefboerderij de Broekemahoeve in Lelystad alternatieve grondbewerkingssystemen voor ploegen.

In het project, dat vier jaar duurt, wordt gekeken naar de effecten van ploegen en niet-ploegen op onder andere de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik en de bodemstructuur. Om de invloed van berijden te beperken wordt gekozen voor de combinatie met vaste rijpaden.

Er is nog weinig bekend over niet-ploegen bij de teelt van peen, aardappel, kool en suikerbiet op kleigrond. In het project wordt alles belicht, van groenbemesters tot mechanisatie. In de laatste fase van het project komen de resultaten, omdat de kwaliteit van de grond langzaam verandert.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.