Home

Achtergrond

PPE doet voorstel voor toepassing EU-middelen

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) wil aanspraak maken op een deel van de financiële middelen die beschikbaar komen door wetsartikel 68.

PPE-voorzitter Jos Ramekers stelt minister Gerda Verburg in een brief voor om het geld te gebruiken ter compensatie van investeringen in onder meer welzijn, marketing en gezondheid.

De brief verwijst naar artikel 68, waarin vastgelegd is dat lidstaten 10 procent van de inkomenssteun kunnen herverdelen onder agrarische ondernemers. Verburg wil dit bedrag inzetten om duurzaamheid te ondersteunen.

Kwaliteitslandbouw

Ramekers doet in de brief voorstellen voor toepassing van het geld in de pluimveesector en vraagt Verburg om vijf thema’s mee te nemen in de overwegingen bij de verdeling. Om kwaliteitslandbouw te stimuleren noemt het PPE investeringen in verbeteringen van het productieproces met projecten tegen stof of antibiotica en verbetering van het welzijn en het imago van de sector.

Bij de laatste benadrukt Ramekers dat het niet om directe productmarketing gaat maar om verbetering van het imago van de sectoren. "teeds meer bedrijven stellen de deur open voor de consument om met eigen ogen te laten aanschouwen hoe pluimvee wordt gehouden. Het zou een goede zaak zijn als die initiatieven worden gesteund via een bijdrage in de noodzakelijke investering."

Als voorbeelden van investeringen in dierenwelzijn stelt het PPE huisvestingssystemen als koloniehuisvesting of wintergarten voor, maar ook bijvoorbeeld verdovingstechnieken in slachterijen. Ramekers benadrukt bovendien dat steun voor deze investeringen geen soelaas bieden voor concurrentienadelen als gevolg van strengere eisen.

Behalve de kwaliteitsaspecten vraagt het PPE ook om steun voor de strijd tegen salmonella, zoals maatregelen die pluimveehouders nemen of compensatie van de schade van een besmetting. Daarnaast ziet het productschap mogelijkheden voor een verzekering tegen schade als gevolg van dierziekten. Dit zou via het diergezondheidsfonds geregeld moeten worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.