Home

Achtergrond 1 reactie

Nieuw melkveebedrijf in Friesland

De boerderij van Romke van der Wal in het Friese Warga behoort tot de top melkveebedrijven in Neder­land.

Met gerenommeerde koefa­milies als Doetje, Klaske en Rolands Anna, produceerde de veestapel vorig jaar een jaargemiddelde van 11.291 kilo melk en 3,66 eiwit.

Een prestatie van formaat. De die­ren leven dan ook onder ideale om­standigheden in een nieuwe stal waarin dierenwelzijn voorop staat.
Dit is onlosmakelijk verbonden met de visie van deze veehouder. "De doelstelling van het bedrijf is met plezier en via een gezonde, produc­tieve en mooie veestapel, onder ef­ficiënte, prettige werkomstandig­heden kwalitatief hoogstaand voedsel te produceren", aldus Van der Wal. De melkveehouder gaat de boerderij wegens gezondheidspro­blemen verkopen. Ook de uitste­kende veestapel is indien gewenst te koop, evenals de machines.

Het bedrijf is in 2003 gebouwd en ruim 76,5 hectare. Daarvan is circa 46,5 hectare eigendom en circa 30 hectare erfpacht. De grondsoort is klei op veen. De meeste grond ligt rondom de boerderij. Daarnaast wordt er nog 17,5 hectare gepacht op basis van een geliberaliseerde overeenkomst. Dit land ligt 5 kilo­meter van de boerderij, in Goutum.

De ligboxenstal is licht en ruim. De koeien hebben veel frisse lucht door het windbreekgaas en de open nok. De stal is circa 83 bij 30 meter en telt zo’n 170 boxen voor grootvee, 83 boxen voor jongvee en 20 eenlingboxen. In de stal zijn zes krachtvoerboxen, zes strohokken, drie afkalfstallen, vier afzonderstal­len, één ziekenstal en één aflever­stal. In de zwevende boxen liggen luxe koematrassen.
De mestkelder onder de stal is zo’n 4.730 kubieke meter. De mestopslag van jongvee en melkvee is om vete­rinaire redenen gescheiden.
De koeien worden gemolken in een volledig geautomatiseerde 2 x 12, zij- aan- zij melkstal ( WestfaliaSurge) met snelwisselsysteem. De ( oplo­pende) wachtruimte heeft nieuwe rubber matten en een opdrijfhek .

De melk gaat in een eigen tank van 18.000 liter. Verder is er een onder­grondse en bovengrondse machine­kamer, kantoor en omkleedruimte met douche en toilet. Daarnaast is er nog een werktui­genberging van 45 bij 15 meter met geïsoleerde werkplaats en schapen­stal. Op het erf staan vijf sleufsilo’s. Bovendien is er nog een kuilplaat van 40 bij 8 meter en vijf polyester silo’s voor voer en kunstmest.

De fraaie, goed geïsoleerde woning is ook in 2003 gebouwd. Op de be­gane grond zijn een grote woonka­mer met erker en openslaande deu­ren naar de tuin. Daarnaast is er een moderne woonkeuken, bijkeu­ken, slaapkamer, badkamer met toi­let en kantoor. Op de eerste verdie­ping zijn nog eens vier slaapkamers en badkamer met toilet. De vee­houder kan via de aangebouwde garage naar de ligboxenstal.
De boerderij ligt vlakbij Warga, een dorp met 1.600 inwoners. Daar zijn een basisschool, supermarkt, huis­artsenpraktijk en jachthaven. Leeu­warden ligt zo’n 6 kilometer van de boerderij.

Meer informatie: Agri Vastgoed, Pier Bakker 058 – 284 9179 of 06 – 10819649 (www.agrivastgoed.nl)

Foto

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Jozef Meersschaert

    Kan uw bedrijf bezocht worden op donderdag 12 mei 2011 in de voormiddag door een groep gewezen landbouwers. We verblijven in Friesland

Of registreer je om te kunnen reageren.