Home

Achtergrond

Melkquotumhandel februari: 21 miljoen kilo

In de maand febru­ari is bijna 21 miljoen kilo quotum verkocht.

Dit blijkt uit cijfers van het Productschap Zuivel. Het ging om 1.666.000 kilo quotum met grond en 19.255.000 kilo quotum zonder grond. Vorig jaar werd ruim 19 miljoen kilo verkocht.

Het PZ heeft de uitvoering van de melkquoteringsregeling voor seizoen 2008/2009 op haar website geplaatst. Het quotum dat op 1 april 2009 bij het PZ is geregi­streerd is de basis voor de toepas­sing van de verhoging van het quotum met 1 procent. De komen­de vijf jaar wordt het quotum tel­kens met 1 procent verhoogd op basis van het quotum op 1 april in het betreffende jaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.