Home

Achtergrond 2053 x bekeken

Landgoedregeling biedt kans voor boer

De regeling Nieuwe landgoederen biedt kansen voor agrariërs, aldus Henk Olthuis, lid van de werkgroep nieuwe landgoederen van de Federatie Particulier Grondbezit en eigenaar van landbouwgrond en landgoed Otelaar.

"Omzetten van landbouw in natuur kan rendabel zijn en door inbreng in de vormgeving, blijft het agrarische karakter van het land behouden."

Binnen de landbouw is de 'natuurclaim' van de rijksoverheid sinds jaar en dag een stevig discussiepunt. Vorige week nog stond op de voorpagina van Nieuwe Oogst: minister 'vergeet' grondclaims, daarmee doelend op extra landbouwareaal, boven de 4 procent, dat het rijk tussen 1990 en 2020 wil onttrekken aan landbouwgrond ten behoeve van de EHS.

Dit extra betreft rijksprojecten zoals Ruimte voor de Rivier en de Kaderrichtlijn Water. Nieuwe Oogst stelt zich in dit artikel bescheiden op, want ook op regionaal niveau zijn er substantiële grondclaims voor natuur tussen LTO en provincies afgesproken. Deze afspraken worden verankerd in Streek- en bestemmingsplannen. Daarbij worden begrippen als EHS-verweving gehanteerd. In EHS-verwevingsgebied zou onder meer natuurontwikkeling op vrijwillige basis mogelijk moeten zijn. Echter binnen, vooral de ZLTO, is daar forse weerstand tegen. Vraag is of dit terecht is en of de landbouw zich daarmee somtijds in eigen voet schiet.

Vorige week presenteerde het LEI een rapport waarin de prognose werd gegeven dat tot 2020 het aantal agrarische bedrijven met ruim 30 procent zal afnemen. Veel stoppers in EHS-randgebieden hebben daardoor de gelegenheid om zelf of via derden een stukje van hun bedrijf in natuur om te zetten. Via de regeling Nieuwe landgoederen kan dit rendabel zijn, zowel voor de blijvers als voor de vertrekkers. Als zo’n project aan EHS-grenzend gebied ligt, biedt het de landbouwsector kansen om zelf vorm te geven aan de natuur die de initiatiefnemers er tot stand willen brengen.

De meeste van deze locaties liggen in het cultuurlandschap. Daardoor kan ook de te vormen natuur het karakter van cultuur-natuur krijgen. Dus heel concreet: bijvoorbeeld natuurlijk grasland waarop beweidingsbeheer plaatsvindt. Zo blijft het karakter van het agrarische landschap behouden. Wandelaars krijgen via paden toegang en dat bevordert het draagvlak voor het cultuur-natuur-landschap binnen de gemeente.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.