Home

Achtergrond

Landbouw pleit voor verbetering GPS-netwerk

Gebruikers en producenten van agrarische machines met GPS gaan zich inspannen voor verbetering van RTK-correctiesignalen voor GPS-toepassingen. Het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM) wil hiermee samen met loonwerkersorganisatie Cumela en LTO Nederand de verdere toepassing en ontwikkeling van GPS-technieken in de landbouw stimuleren.

Voor het gebruik van GPS-systemen met een nauwkeurigheid van 1 tot 2 centimeter is een RTK-correctiesignaal nodig. Op dit moment is het zo dat elk merk GPS-apparatuur daarvoor eigen signaalbakens plaatst. Deze correctiesignalen van de verschillende merken zijn meestal niet uitwisselbaar door het gebruik van een merkspecifieke codering. Dit leidt tot onpraktische situaties doordat een boer zijn GPS-systeem alleen binnen een straal van 10 kilometer rondom een RKT-baken kan gebruiken en niet op ver afgelegen percelen, terwijl bij dit perceel mogelijk wel andere correctiesignalen zijn. Die zijn nu niet beschikbaar voor deze boer.

De komende periode voeren COM, Cumela en LTO overleg met de partijen die een rol spelen bij de aanleg, het gebruik en de exploitatie van RTK-netwerken. Er zal in kaart worden gebracht welke technische mogelijkheden er zijn voor verbetering van de beschikbaarheid en de kwaliteit van de correctiesignalen. Ook zal de samenwerkingsbereidheid van de leveranciers worden gepolst.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.