Home

Achtergrond

'Lage melkprijs dwingt boer tot bezoeken bank'

Tussen een derde en de helft van alle melkveehouders moet met de bank gaan praten om financiële aanpassingen te doen vanwege de lage melkprij­zen.

Dit stelt LTO-vakgroep Melk­veehouderij op basis van eigen schattingen. LTO baseert zich vooral op signalen van de banken en accountantskantoren.

Vakgroepvoorzitter Siem-jan Schenk voert deze cijfers niet op om aan te tonen dat de melkvee­houderij een zieltogende sector is. ”Het is een gezonde sector met prima vooruitzichten. Wel moet de melkveehouderij de komende maanden nog een moeilijke peri­ode door, waarbij hulp nodig is.”

Schenk gebruikt bovengenoem­de cijfers en andere gegevens dan ook voor het overleg met onder meer de Tweede Kamer om steun los te krijgen. LTO wil met name bereiken dat bedrijfstoeslagen eerder worden uitbetaald. Het voorstel is om de melkpremies al in augustus uit te keren.

LTO heeft dit voorstel eerder gedaan, maar kreeg toen nul op het rekest. Toch herhaalt LTO het voorstel. Dat is omdat nu ook an­dere Europese boerenorganisa­ties in Copa-verband hetzelfde voorstel doen. Schenk acht deze inzet niet onhaalbaar. ”Het is eer­der gebeurd dat premies ver­vroegd zijn uitgekeerd.”Wel is het zo dat vervroegde uitbetaling van premies bij eer­dere gelegenheden steeds beperkt bleef tot één of twee lidstaten en sectoren. Copa dringt aan op eer­dere premiebetaling aan meerde­re sectoren in heel Europa.

Eerdere uitbetaling van de pre­mies helpt, maar niet voor alle problemen. Veel boeren krijgen de komende maanden al flinke rekeningen thuisbezorgd; voor het mestuitrijden, voor de aan­koop van kunstmest, voor het in­kuilen en ander loonwerk.

Deze problemen moeten boeren in veel gevallen oplossen in over­leg met de bank. Afgesproken kan worden om de kredietruimte te vergroten, de aflossing van de hy­potheek tijdelijk stop te zetten, later af te lossen of een extra le­ning aan te gaan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.