Home

Achtergrond 198 x bekeken

LTO: onderschrijding van EU-quotum 4 procent

De Europese melkveehouderij heeft in het voorbije quotumjaar naar ver­wachting 4 procent oftewel 6 mil­jard kilo minder geproduceerd dan toegestaan.

Dit zegt LTO melkveehouderij op basis van ge­gevens die zijn aangeleverd bij de Europese Commissie. Bronnen in Brussel bevestigen deze gegevens in grote lijnen. In totaal mochten de melkvee­houders in de Europese Unie in het voorbije quotumjaar 143 mil­jard kilo melk produceren. Maar ze hebben naar schatting 137 mil­jard kilo geleverd. Deze onder­schrijding is behoorlijk groter dan de 2,3 miljard kilo in het vori­ge quotumjaar.

De oorzaak van de terugblijven­de melkproductie is dat melkvee­houders in verschillende lidsta­ten, met name sinds het najaar van 2008, aardig minder zijn gaan produceren. Dit speelt niet alleen in Frankrijk en Groot-Brittannië, maar is voor het eerst ook duide­lijk zichtbaar in Duitsland. De totale Duitse onderschrij­ding is, gebaseerd op de gegevens per 1 januari 2009, naar schatting ruim 1 miljard kilo. Daar gaat de Europese Commissie tenminste van uit. Dit komt neer op een 2,4 procent lagere productie dan is toegestaan. Daarvan komt 1 procentpunt voor rekening van de melkstaking in juni 2008. De Duitse sector heeft de productiedip als gevolg daar­van niet meer kunnen goedma­ken. De overige 1,4 procentpunt is de resterende onderschrijding in reactie op de lage melkprijzen sinds de zomer van 2008.

Naast de drie genoemde landen behoren ook Zweden en zelfs De­nemarken tot de onderschrijders. Dit laatste land blijft volgens de Deense zuivelorganisaties net on­der het toegestane quotum, maar doet het toch.Italië behoort met Oostenrijk, Nederland en Cyprus tot de over­schrijders. Italië gaat er naar ver­wachting met bijna 240 miljoen kilo overheen, maar dit zal waar­schijnlijk ook de laatste over­schrijding in jaren zijn. Per 1 april heeft dit land namelijk 5 procent quotum ineens erbij gekregen. Nederland gaat mogelijk 70.000 ton over het quotum heen, Oos­tenrijk zo’n 36.000 ton.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.