Home

Achtergrond

LNV: internationale positie NAK Tuinbouw versterken

Het ministerie van LNV wil de internationale positie van NAK Tuinbouw versterken. Dat stelde LNV bij de opening van het nieuwe kassen complex Variety Center.

Hogere eisen voor kwekersrechtonderzoek kunnen gunstig uitpakken voor het instituut. LNV waarschuwde NAK Tuinbouw wel tarieven beter uit te leggen.

In haar toespraak stelde directeur-generaal Annemie Burger van LNV voor om extra geld vrij te maken voor de internationale kennisfunctie van NAK Tuinbouw. Burger wil de internationale cursus Plant Variety Protection financieel ondersteunen om NAK Tuinbouw zo een sterkere positie als internationaal kenniscentrum te verschaffen. Burger voorziet verder een toename van internationale opdrachten voor kwekersrecht. Die opdrachten komen mogelijk van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO).

CPVO-voorzitter Bart Kiewiet zei in zijn toespraak dat NAK Tuinbouw goede papieren heeft om meer opdrachten binnen te halen. "We hebben nieuwe kwaliteitseisen gesteld voor onderzoeksbureaus met strengere eisen dan tot nu toe. Dat zou een verschuiving in gewasonderzoek tussen bureaus kunnen betekenen. NAK Tuinbouw heeft natuurlijk hoogwaardige faciliteiten. Ik verwacht zeker niet dat ze minder opdrachten zullen vervullen."

Tarieven aanpassen

NAK Tuinbouw moet beter uitleggen waarom tarieven worden aangepast. Zo kan het instituut voorkomen dat er veel onrust ontstaat onder kwekers over de tarieven voor NAK Tuinbouw. Morgen staat een politiek debat gepland over de keuringstarieven. Met name een groep vaste plantenkwekers heeft bezwaar tegen de tarieven en de politiek ingeschakeld, stelde Burger.

De belangstelling voor de tarieven is het gevolg van de taakuitbreiding. Zo werd het pakket kwekersrechtonderzoek overgenomen van Wageningen Universiteit en worden fytosanitaire import- en exportlicenties verstrekt. Door een afname in het aantal Europese kwekersrechtaanvragen verwacht NAK Tuinbouw wel een daling in onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.