Home

Achtergrond

Kamer wil compensatie gedupeerde Vamil-boeren

De Tweede Kamer wil ondernemers die financiële scha­de hebben geleden door de pro­blemen met de Vamil-regeling compenseren.

Er moet een regeling komen die het boeren, die in 2007 en 2008 een beroep hebben gedaan op deze fiscale maatregel, mogelijk maakt per 1 januari van dit jaar de waar­de van bedrijfsgebouwen tot de restwaarde af te schrijven.

Dinsdag stemde een meerder­heid van het parlement voor een motie van VVD en SGP daartoe, inclusief CDA en PvdA. Dat is op­merkelijk, want deze twee coali­tiepartijen hadden zelf ook een voorstel ingediend met daarin een minder scherp geformuleerde op­dracht; daar waar de eerste motie landbouwminister Gerda Ver­burg verplicht met een oplossing te komen, vraagt de tweede haar alleen om daar haar uiterste best voor te doen.

Toch is het nog maar zeer de vraag of de door de Kamer ge­wenste compensatie er ook echt komt. Brussel staat afschrijvin­gen met terugwerkende kracht niet toe, dus moet de landbouw­minister op zoek naar een andere oplossing.In een debat vorige week over de kwestie zei zij zich daarvoor te willen inspannen, maar dat die toezegging geen resultaatver­plichting inhoudt.

De problemen met de Vamil zijn ontstaan doordat het ministerie van landbouw de regeling die het weer mogelijk maakt tot de rest­waarde af te schrijven erg laat heeft aangemeld in Brussel. Daar­door lijden boeren die in 2007 en 2008 hebben geïnvesteerd in stal­len en kassen flinke financiële schade.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.